COLUMN Benne Solinger, MEI 2012

HEMEL, KRIB, KRUIS, HEMEL, NIEUWE AARDE

Een eenvoudiger samenvatting dan in de titel, kan ik niet maken. Door Jezus, Gods Woord, is alles gemaakt. (Genesis 1 en Johannes 1) Hij kwam als kind op aarde om die uit de duisternis te redden. (Lucas 2, Johannes 8:12) Hij werd niet geloofd toen Hij volwassen was geworden. Daardoor kwam Hij aan het kruis, een van de gruwelijkste manieren om te sterven. (Lucas 23: 33) De leiders van het volk hebben nooit willen geloven, dat dat precies de reden was waarom Jezus naar de aarde was gekomen. Ook al vond Pilatus geen schuld in Hem, (Lucas 23: 13) hij gaf Hem toch de doodstraf, de straf die God op de zonden had gezet. (Lucas 24: 46) Maar, er kwam leven voor in de plaats. Jezus Hij werd opgewekt uit de dood, ging terug naar de hemel en zond zijn Geest. (Handelingen 2) Hij leeft (Mattheus 28/Lucas 24), heeft beloofd dat Hij terugkomt (Handelingen 1) en dat er een nieuwe aarde zal komen. (Openbaring 21: 4) Daar is geen ziekte, leed, dood, rouw en verdriet meer.
Toen ik dat op me liet inwerken kwam ik tot het onderstaande gedicht:

“Wat een vriend is toch die Jezus,
die mijn zonden op zich nam,
Goede Vrijdag is zijn Motto
na Pasen kan ik alles aan.
Gaf zijn leven voor de mensheid,
brak de banden van de hel,
maar de mensheid laat hem stikken,
dat begrijp je zeker wel!

Nee, dat kan ik echt niet snappen,
haast niemand die het nog gelooft,
vroeger wel, maar ‘t werd steeds minder
‘t vuur lijkt bijna uitgedoofd.
Heus zijn vriendschap die bekoelt niet,
die houdt stand in eeuwigheid.
Vriendschap blijft bij Hem echt vriendschap,
zegt het voort, uit dankbaarheid!”

En dat gaan we doen tijdens de speciale Paas- Pinkster samenzangavond die wordt gehouden op 20 mei a.s. in de Plaskerk te Raalte, waaraan ook meewerken: Klaas Bos (orgel), Rosalinda en Ewald van Dijkhorst (zang en piano).

Van harte welkom, vriendelijke groeten, Benne Solinger

216e Lichtstralen voor de Heino Koerier mei 2012
Deze Lichtstralen kunnen ook rechtstreeks worden toegezonden, wil je dat, laat het me weten. Klik hier om een e-mail te sturen

Comments are closed.