COLUMN: IK BEN, JIJ BENT, HIJ IS……. EN BLIJFT!

Wat is het toch heerlijk als de zon schijnt. Maar ook als de maan schijnt, is het prachtig. Alleen de maan schijnt niet zelf, maar reflecteert het licht van de zon.

In Exodus 3 maakt God zich bekend aan Mozes. Die krijgt daar de opdracht het volk Israël uit Egypte te halen. God zegt: ‘Ik ben de Heer, die het volk Israël zal wegvoeren uit de dwangarbeid van Egypte. Ik zal het volk verlossen. Ik zal het aannemen als mijn volk en hun God zijn.” Als mensen aan Mozes zullen vragen wie hem zendt, zal hij antwoorden: ‘Ik ben die er zijn zal’, zend mij. En God hield zijn belofte. Lees het boek Exodus maar.

Als we dan in het Nieuwe Testament lezen hoe Jezus Christus Zich bekend maakt, dan lijkt dat wel op hoe God Zich bekend maakte aan Mozes. Hij zegt bijvoorbeeld: “Ik ben het Licht der wereld” of “Ik ben de deur, waardoor je bij God kunt komen. (Johannes 8 en 10)

Met Kerst weten we het allemaal wel. God kwam op aarde als kindje Jezus. Maar weten wij het in september ook nog? God verloste het volk Israël uit de slavernij. God verloste ons van onze zonden, door het bloed van zijn Zoon Jezus Christus.
God was, God is en God blijft. Hij deed en doet wat Hij belooft! Hij zal terugkomen om deze aarde te vernieuwen. Ook dat heeft Hij beloofd (http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Openbaring/21/)

Toch kan er ook nu al veel vernieuwd worden. Als je gelooft dat Jezus Christus je Redder en Verlosser is, dan ben je nu al een nieuwe schepping. (2 Korintiërs 6: 17) En als je hartgesteldheid op God en je naaste is gericht, dan gaat het Licht dat Gods Geest in je hart schijnt door je heen stralen. Je zult zien en merken dat je verandert. Net zoals de maan het licht van de zon doorgeeft, zul jij dan het Licht van God doorstralen.

Want Hij is en blijft, ook in je hart!

Een heel goed nieuw werk- of schoolseizoen gewenst.

Benne Solinger.

Lichtstralen van september 2012 die ik schreef voor de Heino Koerier

Als me iets wilt vragen, of je wilt de column maandelijks rechtstreeks toegezonden krijgen, zoals ik ze al maandelijks naar ruim 70 mensen zend, dan kun je me bereiken via e-mail: Klik hier om een e-mail te sturen.. foto Benne Solinger

Comments are closed.