GEDICHTENBUNDEL VOOR AFSCHEID NEMENDE DORPSDICHTER

Gerda Westinga, hoofd Communicatie bij de Raalter Bibliotheek, stelde een prachtige afscheidsbundel benne samen, die ik bij het afscheid als eerste Dichter-bij-Raalte van haar kreeg. Ze gebruikte daarin gedichten van anderen over mij, maar plaatste ook foto’s, pentekeningen, schilderijen van mijn hand en krantenartikelen die te maken hebben met mijn dorpsdichterschap. (12-02-2011)  Zie aan einde ook gedicht dat Gert Katerberg als tweede Dichter-bij-Raalte voor mij schreef.

Aan dit boekje werkten mee:

Wethouder Roger de Groot (voorwoord) 

Carla Hoge (voormalig wethouder Raalte)  kwam op gedichtendag speciaal een gedicht over en voor mij voordragen, heel ontroerend. Gerda voegde dat gedicht later speciaal aan dit bundeltje toe.

Daan Utermark: Als Dichter-bij-Raalte maakte ik een gedicht over Koeloeur, de Mimegroep die heel veel (publieks)prijzen won. Het schilderij dat ik voor Daan maakte toen hij 50 jaar werd, staat ernaast afgebeeld.

Mirjam Borger maakte een gedicht, zij is werkzaam als veelzijdig cultuur medewerker in de gemeente Raalte en organiseerde ook mee aan de aanstormend talenten concerten.

Gerrie Knippenberg ken ik goed vanuit de Adviesraad Werk en Inkomen in de Gemeente Raalte, waarin wij ruim 8 jaar samenwerkten.

Jos van den Born, directeur Hoftheater.

Guus van Riel, één van mijn collega’s bij het radio programma “Raalte deze Week”.

Klaas Bos, organist Plaskerk, bedenker “Aanstormend talent Concerten” waarvoor ik de PR verzorg, kan natuurlijk niet ontbreken in dit boekje. De foto die Gerda erbij plaatste, maakte ik van hem toen hij 40 jaar organist was en 60 jaar werd. Ik verraste hem met een dorpsdichtersgedicht.

Eléon de Haas de eerste Cultuurmakelaar in de gemeente Raalte. Hem mocht ik meerdere malen interviewen voor RTV Raalte, o.a. over het Virtueel Museum Raalte. Hij was degene die mij uitnodigde in dichtvorm twee cultuuravonden samen te vatten, hetgeen mij overhaalde mee te doen met de dorpsdichterswedstrijd. Eléon verraste me wel met een heel bijzonder gedicht. Gerda gebruikte als foto een uitnodiging voor een Cultuuravond, waaronder een paint van mijn hand.

Gerda Westinga sluit zelf de reeks af met een aantal vrolijke Limerickjes.

Graag wil ik hier Gerda heel hartelijk bedanken voor dit prachtige afscheidsboek, een mooi aandenken aan twee jaren Dichter-bij-Raalte en een heel goede samenwerking met haar als hoofd Communicatie bij de Raalter Bibliotheek.

Zie: afscheidsbundel benne

Hierin ook een aantal publicaties, die over mij als dorpsdichter gaan of van stukken waarmee ik de krant haalde. Waaronder de ontmoeting tijdens de Stöppelhaene, met Koningin Beatrix, voor wie ik een gedicht maakte, dat ook in een provinciale bundel van Overijssel werd opgenomen. Zelfs een zin uit een gedicht over vrijwilligerswerk, helemaal over de breedte van de Telegraaf…de start voor de eerste dichter in Twenterand, de installatie van waarnemend burgemeester Pieter van Veen in Rijssen voor wie ik een gedicht voor maakte en die ooit mijn expositie in museum boerderij Strunk in Raalte opende.

Nogmaals hartelijk dank aan Gerda Westinga voor dit bijzondere mooie en waardevolle afscheidscadeau en de geweldige samenwerking die we 2 jaar hadden.

Tot slot het eerste dorpsdichtersgedicht dat Gert Katerberg, mijn opvolger maakte als Dichter-bij-Raalte:

vrijdag 25 februari 2011
Dichter bij Benne

Je noemt jezelf geen dichter,
bent meer een wandelaar.
Je gaat van punt naar punt,
loopt zo je zinnen klaar.

Ze moeten rijmen in je hoofd.
Ze moeten warm en zacht.
Er is al zoveel hardheid:
de Liefde aan de macht.

Het duister laat je achter.
Jij zoekt naar het Licht.
Zo laat je zinnen stralen
in ieder dorpsgedicht.

Het onderstaande gedicht is een ode aan Benne. Ik heb hem, in de korte tijd dat ik dorpsdichter ben, een beetje leren kennen. Een bijzonder mens. Een eer dat ik het dorpsdichterschap van hem mag overnemen

Benne Solinger

Comments are closed.