VRIJHEID VAN MENINGSUITING?

“Zo jongens, we gaan het vandaag in de Nederlandse les hebben over de zwarte Pieten discussie“, zei docent Kiest op het Griftland College in Soest. De discussie begon en de leerlingen mochten hun zegje er over doen. Een actueel onderwerp voor de Nederlandse les. Het is prachtig natuurlijk dat er in ons land in alle openheid een discussie over ieder willekeurig onderwerp kan plaatsvinden. We zijn een land waar de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat. Ook al weet ik dat er tegenwoordig steeds meer discussie bestaat over de interpretatie van vrije meningsuiting….

De discussie in de klas laait op en deed dat de laatste tijd op vele plekken in ons land (en er ver er buiten). Op een gegeven moment wordt de vraag: “wat vind jij van de zwarte Pieten discussie?” expliciet gesteld aan één van de leerlingen uit de klas. Het antwoord is: “ik vind dat die zwarten zich niet met onze tradities moeten bemoeien“.

Een eerlijk en duidelijk antwoord van deze uit Bunschoten/Spakenburg afkomstige scholier, die mij het verhaal vertelde.. Als ik het zo hoor dan klinkt het als… “Wij hebben in Nederland decennia-, soms eeuwenlange, tradities. Die horen nu eenmaal bij Nederland en mensen van buitenaf horen zich er niet mee te bemoeien… en als mensen in Nederland komen wonen zouden ze zich moeten schikken in onze tradities. Het is een kinderfeest en dat moet vooral zo blijven”. Maar wat er gebeurt, is iets waar ik van schrik. Er wordt niet doorgevraagd: “waarom vind je dat zo?” of “leg eens verder uit..”… nee, er wordt gelijk een keihard oordeel geveld. Dit is discriminatie… en de leerling wordt uit de klas gezet, krijgt strafwerk en moet voor een gesprek bij de leraar en het afdelingshoofd komen… Dat riekt naar intimidatie van de leerling mijns inziens…

Als ik lees (zie hierna) wat er op grond van de wet is gezegd, kan ik de reactie van de leerling niet als beledigend voor een bepaalde groep ervaren. We praten hier over jongelui van een jaar of 17. Die spreken uit hun hart en zeggen dingen zoals ze ze voelen. En het is mooi als ze open hun mening zeggen, beter dan dat ze maar iets zeggen om de leraar tevreden te stellen…. Maar als het gevolg van een eerlijk en open antwoord in de Nederlandse samenleving wordt gevolgd door: “ga maar de klas uit en meld je bij het afdelingshoofd” en het maken van strafwerk (overschrijven van Grondwet regels) en een disciplinair gesprek, dan denk ik dat de plank geheel wordt misgeslagen en we echt een afslag hebben gemist. Zo’n opstelling werkt “een leraar naar de mond spreken in de hand”, met alle gevolgen van dien……

Ik begin dan te denken aan landen waarmee we ons in Nederland liever niet willen associëren. En ook pedagogisch is dit wel een heel domme reactie naar mijn idee en dus zeker niet de juiste aanpak. Een land met echte vrijheid van mening geeft zowel personen als groepen het recht om hun mening te kunnen uiten. Je kunt ‘Voor of tegen zwarte Piet’ zijn… maar je moet ook kunnen aangeven dat je het hoogst vervelend vindt wanneer anderen zich gaan bemoeien met onze tradities… Onlangs kwam een vriend van mij terug uit Uganda, daar noemde de kinderen hem witte opa… discriminerend of omdat ze hem juist aardig vond? Het was het laatste, als ik het goed in de context plaats… En ook ik heb eigenlijk altijd goede contacten met zowel witte (blanke) mensen als met zwarte mensen (mensen met donkere huidskleur). Beide schepselen gemaakt naar Gods evenbeeld…

Van groot belang om vrijheid te hebben en te houden. In Nederland zijn we er erg voor om tradities bij andere volken te behouden, sommigen noemn dat “Cultureel erfgoed”, dat moeten we in eigen land dan ook maar hoog houden. Massaal kijken we bijvoorbeeld naar Erica op reis die tradities van andere volken in beeld brengt. Of kijk eens naar de aanpak van Bierpiet (Prins Carnaval) in Deventer, zelf een gekleurde man met een duidelijk standpunt in de Pietendiscussie, zelfs het Katholiek Nieuwsblad maakte er een artikel over…… Natuurlijk moeten dus ook jongelui in opleiding op een school de zaken open en bij name kunnen zeggen.Bierpiet wijst naar het Carnaval, een traditie die hij in ere wil houden.

Ik wil een stapje verder gaan, want het gaat hier nu nog om een traditie…waar velen een feest van maken. Aan het Sinterklaasfeest is al een draai gegeven in het Sinterklaas Journaal. Zo kunnen we aan alles een draai geven. Uiteindelijk blijft niets zoals het was in Nederland. En dat kan nooit de bedoeling zijn in een vrij en democratisch land. Een klein groep(je) mensen kan, naar mijn overtuiging niet de geschiedenis herschrijven en van daaruit Nederland veranderen, dat zal hier echt anders moeten gaan…

Want wat moeten we nu als er dezelfde of een andere (kleine) groep mensen komt die vragen gaat stellen over nog veel fundamentelere zaken en als je daarover je eigen mening niet meer mag/kan zeggen… Ik moet er niet aan denken en vind dan ook dat we dat niet moeten willen. We zitten dan wel heel erg op de verkeerde weg in dit (ooit zo) vrije land…. Denk er eens over na, groeten Benne Solinger.

Reageren kan ook nu natuurlijk! klik dan hier om een e-mail te sturen

Wat zegt de grondwet nu eigenlijk over vrijheid van meningsuiting?

In de GRONDWETArtikel 7staat:
1Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2 De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3 Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4 De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

De wetten hoef je niet uit je hoofd te kennen. Maar het is wel belangrijk ze goed door te lezen en de hoofdpunten te onthouden.
De wet op vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 7 van Nederlandse Grondwet. Het Europeze Verdrag voor de Rechten van de Mens is bindend in Nederland en wordt door de Nederlandse rechter rechtstreeks toegepast.
Beperkingen
De beperkingen van deze vrijheid van meningsuiting zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Een paar rijtje:
Beperkingen van uitlatingen over ras, godsdienst, afkomst, sexuele geaardheid etc.
Art. 137c: Het in het openbaar beledigen van een groep mensen of persoon wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, geslacht of geaardheid.
Art. 137d: In het openbaar aanzetten tot haat tegen een persoon of een groep van mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, geslacht of geaardheid.
Art. 147-147a: Smalende godslastering. Zich kwetsend uitlaten over zaken die iemands godsdienstige gevoelens raken.
Beperkingen van uitlatingen over de Koningin,een bevriend staatshoofd, politie en rechters etc.
Art. 111 en 112: Opzettelijke belediging van de Koningin of leden van het Koninklijk Huis.
Art. 118 en 119: Opzettelijke belediging van het hoofd van een bevriende staat of regeringslid van een bevriende staat.
Art. 267 Sr: Zwaardere straf voor beledigingen van het openbaar gezag ( onder andere politie en rechters) , een ambtenaar, het hoofd of lid van de regering van een bevriende staat.
Het verspreiden van leugens
Art. 261 Sr: Smaad en smaadschrift. Hierbij wordt iemands goede naam aangetast door valse beschuldigingen of leugens.
Art. 262 Sr: Laster verschilt van smaad doordat de dader weet dat wat hij zegt onjuist is.

One Comment

  1. Jos Polhuys
    December 8, 2014 15:00

    Ik herinner mij een uitspraak van iemand(naam weet ik niet meer):”ik ben het hartgrondig oneens met wat u zegt maar ik zou mijn leven geven voor het recht dat u heeft om het te zeggen”. Laten we met dat in gedachten vooral met elkaar verder praten!