GETUIGEN: aprilcolumn, Benne Solinger

In het boek Hebreeën, hoofdstuk 11 worden veel geloofsgetuigen genoemd. Het zijn mensen die in hun leven door dik en dun vasthielden aan het geloof: “ze waren zeker van de dingen waar ze op hoopten en ervan overtuigd dat wat je niet ziet, toch bestaat.” De voorbeelden hieronder dienen ter overdenking.1. Noach: hij bouwde op bevel van God de ark op het droge en vertelde iedereen dat er een grote watersnood zou komen. Hij hield vast aan Gods waarschuwing voor een gebeurtenis die ook voor hem absoluut nog niet te voorzien was. Gehoorzaam bouwde hij verder aan de ark. Uiteindelijk werden hij zelf en zijn familieleden gered. De mensen die hij waarschuwde maar hem niet geloofden, verdronken uiteindelijk in de grote vloed waarvan Noach had geprofeteerd. Lees Genesis 6, 7 en 8.
2. Mozes, die de zware taak kreeg om de machtige farao zover te krijgen dat hij het slavenvolk uit Egypte zou laten vertrekken. Mozes geloofde wat God hem had beloofd. Het volk kwam vrij. Lees over de gesprekken, de plagen over Egypte en de uiteindelijke overwinning bij de Rode Zee.
Het is beschreven in eerste 15 hoofdstukken van het boek Exodus.
3. De hoer Rachab in Jericho, zij had respect voor God en verborg de Israëlitische verspieders tegen het bevel van de koning in. Daarvoor werd ze, samen met haar familie, beloond en gered toen de stad werd ingenomen.
Lees Jozua 2 t/m 6

“Ja”, zul je zeggen, “dat geloof jij Benne, zo’n oud boek. Maar wat moet ik ermee?” Het enige dat ik je wil vragen is om die Bijbelverhalen eens goed te lezen en te kijken welke boodschap er voor jou in zit. Belangrijk, zeker in een tijd dat geloof in Nederland iets exotisch en onbekends aan het worden is….(teletekst 13-03-’16)

Ook tegenwoordig ken ik nog mensen die getuigen. Mensen die soms heel veel in hun leven hebben meegemaakt of nog meemaken. Mensen die het vol vertrouwen blijven geloven, vaak tegen de stroom in. Ze blijven getuigen van het geloof in Jezus Christus. Ze weten en geloven dat Goede Vrijdag en Pasen verzoening met God brachten. Ze kijken verder dan dit leven en getuigen ervan. Toch goed om eens met die mensen te praten of naar hen te luisteren..

Ik wens je veel wijsheid toe en liever nog Gods liefdevolle nabijheid en zegen.

Reacties altijd welkom, Klik hier om een e-mail te sturen.
Hartelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.