MIJN 265ste LICHTSTRALEN, MEI 2016: CURAÇAO

Onlangs een poosje op Curaçao geweest, bezocht er een kerk, niet de oecumenische bijeenkomst waar ik heen wilde in een oud landhuis. De bus was minstens 20 minuten vroeger dan door de week. Toen maar gaan liften. De derde auto stopte.“Oh wij gaan ook naar de kerk”, zeiden ze. “Dan ga ik toch met jullie mee”, antwoordde ik. En zo kwam ik in een kleine Evangelische huisgemeente terecht, waar gebeden, gezongen en gepreekt werd in het Papiamento. Één van de gemeenteleden vertaalde spontaan de preek. Het was anders dan in Nederland, horen en zien verging me. Het bidden en zingen was opzwepend. De uitleg over Efeze 5 en Galaten 5 vanaf vers 13 was ernstig en om over na te denken.

Kort samengevat: “Leef verstandig, denk goed na over wat je doet en nalaat. Probeer te leven zoals je Schepper het wil. Maar denk niet dat je het met God goed kan maken door goed te leven alleen. Het gaat over de genade die God heeft gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus. Laat Gods Geest toe in je hart en leef niet alsof er geen God is, maar leef in Gods LIEFDE en houd van je medemens, wie dat ook is. Jezus werd gekruisigd en met Hem ook alle manieren van leven die niet overeenstemmen
met de wil van je Schepper.”

Om alles extra te benadrukken kwam er een man naar voren in een donkerbruine mantel, op zijn rug zat een briefje met dingen die je niet moet toelaten in je leven, zoals: jaloersheid, ontucht, vloeken, haat, ruzie, nijd, drift, losbandigheid, onenigheid enz. In de dienst werd die mantel letterlijk aan een kruis gehangen. Een verwijzing naar de kruisiging van Jezus Christus. Daarmee werden zonden vergeven en werd de weg naar God vrij. Vervolgens kreeg de man een witte mantel aan. Op zijn rug zat een vel papier, met daarop de woorden die horen bij het werk van de Heilige Geest, zoals: liefde, blijdschap, trouw, tederheid, vriendelijkheid en zelfbeheersing.Vervolgens werd de dienst met zingen en bidden afgesloten. Goed om eens over na te denken leek mij…Wil je reageren klik dan hier om Benne een e-mail te sturen.
Vriendelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.