WONDERLIJK, september column Benne Solinger

“Als jij nu voor een wonder bidt en het gebeurt gelijk, dan zou ik misschien wel willen geloven”, zei hij tegen mij.

Ik dacht aan het Bijbelverhaal in Mattheus 4. Jezus werd daar op de proef gesteld: De duivel zei tegen Hem: “Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze in broden moeten veranderen.” Maar Jezus antwoordde: “In de Boeken staat: ‘Je kan niet alleen van brood leven. Alle woorden die God geeft, heb je óók nodig om te kunnen leven.’ ” Toen nam de duivel Hem mee naar Jeruzalem. Daar zette hij Hem op de rand van het dak van de tempel. En zei tegen Jezus: “Als U Gods Zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de Boeken: ‘God zal zijn engelen de opdracht geven dat ze U op hun handen moeten dragen. Dan zult U uw voeten niet aan een steen stoten.’ ” Jezus antwoordde: “Maar er staat ook in de Boeken: ‘Je mag je Heer God niet uitdagen.’ ” Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hoge berg. Vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun macht en rijkdom. En hij zei tegen Jezus: “Dat geef ik allemaal aan U, als U voor mij neerknielt en mij aanbidt!” Toen zei Jezus: “Ga weg, duivel! Er staat toch ook in de Boeken: ‘Aanbid je Heer God en dien alleen Hém.’ ” Toen liet de duivel Jezus met rust. En er kwamen engelen om Hem te dienen.

Ik verwees hem naar dit hoofdstuk in de Bijbel. Hij moest er hard om lachen en ging weg met de woorden: “die sprookjes geloof je toch niet echt hè, Benne”

Ik moest denken aan de tijd waarin Jezus leefde. Hij deed de meeste wonderen in de buurt van Betsaïda, daar zouden de mensen dus wel gaan geloven zou je denken, maar nee... je kunt het lezen in Matheus 11: 20 “Toen begon Jezus een aantal steden te waarschuwen. Hij had daar heel veel wonderen gedaan, maar toch wilden de mensen daar niet gaan leven zoals God het wil.”

De mens zit wonderlijk in elkaar. Als je alleen al om je heen kijkt naar de prachtige natuur, de fantastische zonsondergangen, het functioneren van een gezond menselijk lichaam, de kleuren en vormen van bloemen ………En dan nog zeggen dat je een wonder wil zien…

Ik wens jullie allemaal een heel gezegend, gezond, fijn nieuw seizoen toe,

Benne Solinger, reacties zijn welkom Klik hier om een e-mail te sturen

Comments are closed.