Terug naar het overzicht

Column voor RTV Raalte:

Redt Jezus?

Jaren geleden zong Robert Long het liedje: "Jezus redt, Jezus redt. Alle mensen opgelet. Jezus redt, enkel op het gebed." Je zou haast denken dat dit liedje de afgelopen jaren effect heeft gehad. Want ook al was het, denk ik, Roberts’ bedoe­ling niet, je zag steeds meer stickers met de boodschap:"Jezus redt", "Er is hoop", “ONE WAY: JESUS". Er is nu zelfs een one way website. En achter op auto’s, zie je regelmatig een Ichtus visje. Allemaal varianten op hetzelfde thema, namelijk: "Men­sen er is maar één  antwoord op alle problemen van vandaag. Er is één antwoord om echte vrede te krijgen in je hart en met elkaar. En dat antwoord is Jezus."

Nee, Jezus is geen soort automaat waardoor je gered wordt na inworp van een "gebedje". Jezus is ook geen tovenaar. Niet iemand die precies doet wat jij wilt. Op jouw commando en op het door jouw gekozen moment.

Ik weet wèl, dat Hij altijd voor je klaar staat, als je Hem echt zoekt. Ik weet ook zeker, dat Hij naar je wil luisteren. Je kunt altijd bij Hem te biecht en je mag zeker weten, dat als je Hem alles vertelt, Hij je vergeving wil schenken voor dingen die je verkeerd hebt gedaan. Maar, eerlijk is eerlijk, daarvoor moet je dus wel echt eerst naar Hem toe.

Als je in de Bijbel leest hoe Jezus aan Zijn einde is gekomen, lijkt Hij mis­schien wel een "mislukkeling". Per slot van rekening eindigt Hij aan een kruis. Maar als je leest hoe Hij op aarde kwam, hoe Zijn leven is geweest, dan zal je ontdekken dat Hij er Zelf voor gekozen heeft om op aarde te komen en op Goede Vrijdag aan het kruis te sterven. Hij deed het om alles weer goed te maken tussen God en ons. Hij deed het om jouw en mijn zonden weg te nemen. Velen hoopten in de tijd dat Hij op aarde was, dat Hij het volk zou bevrijden van de Romein­se onderdrukkers. Maar "He did it His way" en dat was meer, veel meer, dan een aardse bevrijding. Het was een totale bevrijding die hier, nu en in de toekomst doorwerkt, voor ieder die het geloven wil. Als je de evangeliën leest kom je onder de indruk van zijn leven en zijn lijden. Mel Gibson maakte recentelijk een film over de laatste 12 uur van Christus lijden. Een harde film, die het lichamelijke lijden laat zien. Maar ook Jezus ziel heeft geleden op aarde. Hij kwam als licht in de duisternis. En wat nog mooier is: Hij overwon de dood!! Hij leeft!!

Maar wie wil er tegenwoordig nog geloven dat je gered moet worden? En wie wil er geloven dat slechts één Persoon dat kan? Wie wil zich overgeven aan Iemand, die je niet eens kunt zien? Ja, je kunt er mee spotten. Dat deden de mensen bij het kruis ook (Lucas 23 : 33). Hij werd gekruisigd terwijl de wereldlijke rechter geen schuld in Hem gevonden had (In Lucas 23 :13 staat: Pilatus riep de Joodse leiders bij elkaar en zei: Jullie hebben deze man bij mij gebracht op beschuldiging van opruiende activiteiten tegen de staat. Ik heb hem daarop ondervraagd en ben tot de conclusie gekomen dat hij onschuldig is). Ondanks deze conclusie werd Jezus toch gekruisigd. En dat moest ook. Daarvoor was Hij gekomen. Het was een daad van liefde, waardoor Hij de weg tot God weer helemaal vrij maakte, voor jou en mij. De vraag is alleen, wil je dat geloven?

Eén van de misdadigers, die naast Jezus aan het kruis hing, deed het wel (Lucas 23: 40). Hij sprak in geloof: "Jezus denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt." Lees het antwoord maar eens na. Daarmee was deze man gered.

En dat geldt ook voor jou, wanneer je een keus maakt, en Hem zoekt, dan laat Hij Zich vinden. Dan geeft Hij je meer vrede en rust en zal je het echt ontdekken: "Jezus redt, óók op jouw gebed".

Benne Solinger