I WANT IT ALL AND I WANT IT NOW! column

“Wie zijn vermogen wil verhogen, dient zijn hebzucht te verkleinen”, zei Socrates ruim 1600 jaar geleden.
Zijn leerling Plato verwoordde het later zo: “Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen.”
In de vorig eeuw zei Pearl S. Buck: “de gevaarlijkste hartziekten zijn nog steeds: afgunst, haat en hebzucht.”

De Bijbel schrijft er ook over:
“De wortel van alle kwaad is geldzucht” (1 Timotheüs 6:10)
”Niemand kan twee heren dienen, zowel God als het geld.” (Matheus 6: 24)
En Jezus, het volwassen geworden kindje uit de kribbe, verwoordt het ook pittig: “Als je echt helemaal volmaakt wilt zijn, verkoop dan alles wat je hebt en geef het aan de armen. Als je dat doet en Mij volgt, zul je een schat in de hemel hebben.” (Matheus 19:21)

Hebzucht is kennelijk iets van alle tijden en plaatsen. Belangrijk dus om over na te denken en er met elkaar over te spreken. Maar dat niet alleen…..

Het is van nog veel groter belang hoe je zelf met geld en goed omgaat. Hoe je er in je eigen hart over denkt.

Is er een ‘stemmetje’ dat zegt: “hebben, hebben, hebben” of zoals in de titel: “I want it all and I want it now” .. Of zit dat anders bij jou?
Want uiteindelijk gaat het er wel degelijk om hoeveel jij op geld vertrouwt. En wat bijvoorbeeld het oude gezegde: “het is beter te geven dan te ontvangen” nu nog met je doet.
Geen makkelijk onderwerp, maar de moeite waard!

Als je me er iets over wilt vragen, of je wilt ook maandelijks rechtstreeks een column ontvangen…. Klik dan hier om een e-mail te sturen.

Voor nu een hartelijke groet, Benne Solinger

Comments are closed.