Maandcolumn: Coronavirus3, door Benne Solinger

Na 3 maanden Corona Lock Down is het, zo vlak voor de zomer, tijd om eens te kijken naar wat mij opgevallen is?

In ieder geval viel op dat we dag in dag uit overspoeld werden met virus informatie, met een groeiend dodental en IC-opnames.. Minister President Rutte sprak ons vaker toe. Hij deed dat met heldere woorden (maar m.i. wel te eenzijdig voorgelicht door de RIVM) en probeerde de eenheid in Nederland op dit gebied te bewaren …

De kern van zijn boodschap: “blijf thuis, wees voorzichtig met de meest zwakken in de samenleving en houdt afstand van hen om ook de mensen in de zorg alle ruimte te geven om hun werk goed te doen en levens te redden. Samen krijgen we de Corona eronder.” Geen woord over God, noch van de ministers, noch van onze koning, viel mij op.

Tegelijk hoor je van kerkleiders dat er in deze drie maanden toch meer mensen interesse kregen in geloof en dat de digitale kerkuitzendingen meer mensen trekken dan de normale kerkdiensten. Mensen werden op zichzelf terug geworpen en gingen kennelijk toch weer op zoek naar God.

Het moet me echter wel van het hart dat dit alles bijna haaks staat op de houding van de samenleving die we vele jaren hiervoor steeds zagen. Toen ging het vaak over de groep ouderen die te groot aan het worden was. En er was moeite dat veel mensen zo oud en zwak worden en of we daar niet iets aan moesten doen omdat de zorg onbetaalbaar begint te worden … in die tijd is er ook enorm bezuinigd op de zorg, veel hulpverleners stopten omdat de werkdruk te groot werd. En omdat mensen zo oud worden en de lage rente als rekenmethode wordt gebruikt kwamen de pensioenen onder druk en zouden deze onbetaalbaar worden. Tevens werd er vele jaren aandacht besteed aan (vrijwillige) euthanasie. Ouderen zouden moeten kunnen kiezen voor hun levenseinde, desnoods met een pil. En tegelijkertijd zagen we dat het geloof in Nederland steeds verder afnam en de kerken steeds leger werden.

Een groot verschil met de wat we horen en zien in Corona-tijd.

Op tv waren veel filmpjes van initiatieven om op creatieve manieren mensen te bezoeken of met hun verjaardag te feliciteren … Want de ouderen behoorden ineens tot de eenzame groep… Dat veel ouderen allang eenzaam zijn in verzorgingscentra en verpleeghuizen, hoorden we niet en ook voor de Corona was er nauwelijks aandacht voor.

Ik hoop dan ook dat deze Corona-tijd voor regering en ons allemaal een bezinningstijd is, die ogen en vooral harten zal openen. Er is meer liefdevolle aandacht gekomen voor de ander dan in veel jaren hiervoor. Er wordt meer opgekomen voor de levens van de allerzwaksten en iedereen is er van overtuigd dat de zieken-en ouderenzorg zeer belangrijk is..

Mijn wens is: laten we dat zo houden..en laten we niet alleen de 1 1/2 meter afstand, maar ook de solidariteit met elkaar en het zoeken naar – en omgaan met God als ‘het-nieuwe-normaal’ gaan zien.

Met groet, Benne Solinger voor de andere columns, zie http://www.Beninbeeld.nl 

 

Comments are closed.