Column juni 2021, Benne Solinger

Als iemand u kwaad doet, moet u het hem/haar onder vier ogen zeggen. Als uw terechtwijzing wordt aangenomen, is de relatie tussen u en hem/haar herstelt”, zegt Jezus in Mattheüs 18: 15
 
Aan deze tekst moest ik denken toen alles in de politiek klapte. “Was er nu wel of niet gesproken over CDA-er Omtzigt?” Dit kamerlid was voor de regering niet makkelijk geweest. En terecht, want dat is precies de taak van iedere volksvertegenwoordiger. De regering controleren. Opkomen voor de kiezers. Maar als de regering zo iemand wil weren en achter zijn rug over hem praat, is er heel wat mis. Democratie kan dan zomaar dictatoriale trekjes krijgen.
Het ging in de kamer over vertrouwen in de regering. “Geloven wij wat de minister president hier vertelt?”
Misschien zou het beter zijn geweest dat, voordat Tjeenk Willink werd ingezet, de heer Rutte met Omtzigt en met iedere fractievoorzitter een gesprek zou hebben gehad, waarbij de bovenstaande tekst als leidraad had gediend.
Het had mogelijk veel ellende voorkomen en een snelle(re) samenstelling van een regering bevorderd. Iets dat in deze aparte tijden giga belangrijk is.
Maar ook in andere zaken zou het advies uit de tekst veel verdriet kunnen voorkomen. Denk aan uitzendingen van de rijdende rechter. Wat escaleren sommige kleinere geschillen enorm.. Een goed en rustig gesprek vooraf zou wonderen kunnen verrichten.
In de Bijbel staan veel levenswijsheden. Wijsheden die in het kader van liefde voor elkaar staan. Lees ook bijvoorbeeld Romeinen 13: 10 eens: “De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.”
Waardevol om (weer) eens te lezen. Nog beter: om ermee èn naar te gaan leven.
Met groet, Benne Solinger

Comments are closed.