Column november 2021, Benne Solinger

Als we naar de televisiereclame kijken, wordt ons eigenlijk een wereld zonder tekortkomingen voorgesteld. Een wereld waar de meeste mensen naar op zoek zijn. Alles is lief, mooi, lekker, gezellig, fijn.. alles werkt perfect.. van niets kun je ziek worden. Maar of je echt al het goede juist daar ook moet zoeken…. ???

Kijk je naar een film, dan zijn er mooie, liefdevolle en romantische films. Maar vaak is er het tegenovergestelde. Haat, nijd, jaloezie, oorlog, seks, vernedering, moordzucht, hebberigheid, boosheid! Oorlogsfilm, horror, detectives.. ze worden goed bekeken.

Als een mens gezond is en veel dingen gaan goed in het leven, is hij best genegen om sociaal te doen of politiek correct te zijn. Meestal in woorden, wat minder vaak in daden. Voor de bühne is alles vriendelijk en lijkt het aardig, een soort ‘FaceBook-wereld’. Maar als je er doorheen breekt, zie je meestal toch wel wat minder fraais.

Als een mens ziek wordt en steeds meer pijn krijgt, verandert er veel. Pijn, en er komt helaas nog veel pijn voor, maakt meer kapot dan je lief is. Zelf merkte ik dat het kwade, de satan, van deze pijnsituaties gebruik maakt. Door de pijn trok ik me meer terug in mezelf. Ik kreeg  minder oog voor de omgeving en voor anderen… ik ging meer klagen, mopperen en werd angstiger voor de toekomst.

Ik vergat bijna dat er (naast mijn pijn en ziekte) nog zoveel moois is. Ik vergat soms bijna om te danken voor zoveel goeds dat er ook nog is… ik werd egoïstisch(er) ….. en ik kan me goed voorstellen dat, voor je het weet, je meer vertrouwt op een afgod (pijnstillers, nieuwe kuur, specialist, enz.) dan op God. Dit terwijl je weet dat er voor de behandelingen zegen van God nodig is. Want God is uiteindelijk Degene die ervoor gezorgd heeft dat al dit soort geneesmiddelen en pijnstillers er kunnen zijn en dat artsen, specialisten en andere hulpverleners de mogelijkheid kregen om te studeren en er daardoor voor anderen kunnen zijn want:

‘In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele scheppingsverhaal. In Hem is alles in de hemel en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer.’ Colossenzen‬ ‭1:15 &16‬ ‭HTB‬‬  Belangrijk om daar eens bij stil te staan trouwens, ook voor politici, politie, ja eigenlijk voor iedereen!

God is het begin en het einde, de Alfa en de Omega. Bij Hem begint het. Zonder Zijn aflatende liefde, zorg en zegen lopen dingen anders. Laten we Hem daarop aanspreken en daarvoor danken.

Ik besluit met een oproep om goed te zijn voor artsen en specialisten, voor (wijk)verpleegkundigen en andere hulpverlener en om voor hen te bidden. Maar ook voor mensen met veel pijn, onzekerheid en angst. Met name om bij hen niet de angst of de pijn te laten winnen, maar juist ‘geloof, hoop en liefde’. God wil die nl. aan iedereen geven!

Hartelijke groet, Benne Solinger, bennesolinger2@gmail.com

One Comment

  1. Jos
    October 22, 2021 16:55

    Amen!