Januari 2022 Column, Benne Solinger, vanuit AvL

(nav 1 Johannes 4)

Geloof niet iedereen, maar zeker als iemand je iets over God vertelt, dan is het van groot belang om eerst na te gaan of die persoon wel door God bezield wordt. Er zijn namelijk nogal wat mensen die wat anders beweren dan in de bijbel staat. Daar staat onder andere: “Alleen ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de Geest van God. Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is.”

Als u weet dat God in u wil wonen, weet dan ook dat Hij machtiger is dan degene (satan) die nu de wereld beheerst. Zo’n tegenstander van God hoort bij de wereld en maakt dat u zich vaak druk maakt om dingen die van de wereld zijn. Maar als je eigendom van God, jouw Schepper, bent en je praat of schrijft daarover, zullen alleen de mensen die Hem kennen, naar je luisteren en anderen niet. Dat geldt ook voor deze Lichtstraal. Je kunt hem weggooien, niet verder lezen, mij voor gek verklaren. Je kunt geen zin hebben in God. Hem uit je leven bannen. Dan zul je Hem, tenzij Hij ingrijpt, nooit leren kennen. Maar zoek je de liefdevolle God, dan zul je Hem leren kennen en op die manier is het mogelijk om te onderscheiden of iets namens God gezegd wordt of niet, of het waarheid is of leugen.

Laten wij elkaar liefhebben, staat er in 1 Johannes 4, want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Gods liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn  Zoon (Kerst), die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen (Goede Vrijdag) om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben.

Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. En Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven (Pinksteren) daardoor kun je weten dat jij één met Hem kunt zijn en Hij één met jou. Omdat Johannes het met eigen ogen heeft gezien, getuigt hij ervan dat God zijn Zoon gestuurd heeft als Redder van de wereld. Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God. Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel (als Jezus weer terugkomt, zoals Hij beloofd heeft) tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broer of zus heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van de ander houdt die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden die hij nooit heeft gezien? God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van Hem moeten houden, maar ook van al onze naasten!

Iets om eens goed over na te denken, met groet, Benne Solinger, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam

One Comment

  1. Carry
    January 18, 2022 10:59