25ste JAAR: MAARTCOLUMN Benne Solinger

De afgelopen 25 jaar is er veel gebeurd, ook met de zondag. Winkels die vroeger gesloten waren, zijn nu open. Personeel dat toen op die dag vrij was, moest gaan werken. We zijn een land geworden waar op veel plekken de 24uurseconomie is ingevoerd, 7 dagen per week. Week in week uit, zonder stoppen. De kerkgang is teruggelopen, veel kerken gesloten. Maar er zijn tegenwoordig ook plekken waar het geloof nieuwe impulsen krijgt.

De gedachte achter een dag rust in de week komt uit de Bijbel. In 6 dagen, zo staat beschreven, schiep God de hemel en de aarde. En na die zes dagen nam Hij een dag vrij om van al zijn werk te genieten, de zevende dag. Zeven is een bijzonder getal, je komt het in allerlei onderwerpen tegen. Een toonladder heeft bijvoorbeeld 7 noten, het spectrum 7 kleuren, er zijn zeven wereldzeeën, 7 is een priemgetal. Het is ook het getal van God en van de volmaaktheid. God heiligde daarom de zevende dag. Hij zette hem apart. Als een bijzondere dag.

zondag … zindag
Na zes dagen werken mag de mens daarom een dag rusten. Niet omdat wij na zes dagen klaar zijn, of dat ons werk af is. Maar toch mogen we een dag rust nemen. Om bij te komen, om krachten op te doen, om een dag van bezinning te hebben. Ik zou bijna zeggen maak van zondag een zindag, een dag van bezinning en rust.

En, ook al heeft de christelijke kerk de zevende dag verschoven naar de eerste dag van de week. Het blijft zes dagen werken, één dag rusten. Die eerste dag correspondeert trouwens met Pasen. Op de eerste dag van de week stond Jezus Christus op uit het graf. Hij had de mensheid zijn liefde gebracht, met vrede voor het hart. Hij had de weg naar de hemelse Heer weer geopend. Hij heeft ieder van ons nieuwe kansen geboden om zich met God te verzoenen. Hij schonk ons een dag rust om ook daar mee bezig te zijn. Wat een heerlijkheid, zo’n oase van rust in een hectische week en dat elke week weer opnieuw. Je hele leven.

Daarom ook in mijn 25ste Lichtstralen jubileumjaar aandacht voor de rustdag. Een dag om opnieuw eens over na te denken. Een dag om de rust die God aan alle mensen geeft (weer) te mogen beleven.

Reacties zijn hartelijk welkom, Klik hier om een e-mail te sturen

Hartelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.