25ste jaar: JUNICOLUMN Benne Solinger

Het was pas Hemelvaartsdag. In sommige kerken was er een eredienst om dit heilsfeit te gedenken. Maar in heel veel christelijke en evangelische kerken was er geen dienst.

Ikzelf verbaas me daar over.
Kerken die geen of minimaal aandacht wijden aan de hemelvaart van Jezus Christus. Wel aan zijn komst (kerst) ook aan zijn lijden en sterven (Goede Vrijdag), zeker aan zijn opstandig (Pasen) en de komst van de Heilige Geest (Pinksteren).

Zonder Hemelvaart geen Pinksteren.
In de evangeliën staat dat Jezus zijn discipelen de opdracht gaf om het Woord van God in brede zin te verspreiden. Maar eerst moesten ze bij elkaar blijven in Jeruzalem om de Heilige Geest te ontvangen. Deze Geest gaat uit van Vader & Zoon, die in eenheid naast elkaar zitten. Jezus is daar om voor het aangezicht van zijn Vader voor ons te pleiten, Hij zal als hoofd van de kerk, ooit de gelovigen tot Zich nemen. En vanuit die hemel zendt Hij ons, mede namens zijn Vader dedoor Hemzelf beloofde Heilige Geest, als tegenpand.

De eenheid van de Heilige God spreekt hier enorm uit. Daarom is Hemelvaartsdag naar mijn idee echt belangrijk om ook gevierd te worden. Veel belangrijker dan het hebben van een vrije dag, een uitstapje maken naar het strand of een pretpark.

Ik wilde daar gewoon toch eens aandacht voor vragen, want als de christelijke gemeenten zelf al christelijke heilsfeiten naar achteren gaan schuiven en er minder aandacht voor krijgen, hoe geloofwaardig zijn ze dan na verloop van tijd nog als het over andere geloofszaken gaat die evenzo moeilijk te snappen zijn, (zoals opstanding)?

Toch iets om eens wat langer bij stil te staan, lijkt mij….

Heel goede tijd gewenst Benne Solinger …. en als je wilt reageren? Klik dan hier om een e-mail te sturen
Onderstaand gedicht maakte ik ooit als dorpsdichter van Raalte en ik haal het toch nog maar eens uit een oud document omdat het alle belangrijke momenten uit het Bijbelverhaal bevat:

VAN KERST TOT PINKSTEREN

God sprak en ’t was:
zon, maan, gewas.
Zelfs dier en mens,
dat was zijn wens
in een zondeloos Paradijs.

MAAR!

Ook satan sprak,
verleidde mens
die wilde zijn als God.
De zonde kwam,
de dood trad in
en
het geweld brak los.

Gods spraak werd vlees
door Heil’ge Geest
daardoor Maria: ‘MA’.
Het vlees dat sprak zijn Vaders Woord,
maar werd daarom door mens vermoord
aan het vervloekte kruishout.
Voor God geen plaats
op deze aard’.
Zijn maaksel spuugt Hem uit.

Er volgde een begrafenis,
speciaal voor jou en mij,
‘t was de eerste in zijn soort:
totaal van zonden vrij.
Gods Spraak stond op..
vertoonde Zich
aan velen in het land.
En na zijn eigen Hemelvaart
zit Hij aan Vaders hand.

Zij zonden Geest,
op Pinksterdag,
wil wonen in
je hart.
En wie die Geest
‘n plekje geeft
krijgt liefde in zijn hart.
Gods liefde is zo wonderbaar,
het gaat van Hem steeds uit.

maak plaats geloof het maar
en nog veel beter:
“leef er naar”.

Benne Solinger

Comments are closed.