KERSTGEDICHTEN van BENNE SOLINGER

Van Kerst tot Pinksteren

God sprak en ‘t was
zon, maan, gewas.
Zelfs dier en mens
dat was zijn wens
in een zondeloos Paradijs.

MAAR!

Ook satan sprak
verleidde mens
die wilde zijn als God.
De zonde kwam
de dood trad in
en het geweld brak los.

Gods spraak werd vlees
door Heil’­ge Geest
daardoor Maria ma.
Het vlees dat sprak
zijn Va­ders Woord,
maar werd daar­om
door mens ver­moord
aan het vervloekte kruis­hout.
Voor God geen plaats op deze aard’.
Zijn maaksel spuugt Hem uit.
Toch volgde een begrafenis,
Speciaal voor jou en mij,
Het was de eerste in zijn soort
Totaal van zonden vrij.

Gods Spraak stond op!
Vertoonde Zich
aan velen in het land.
En na zijn eigen Hemelvaart
zit Hij aan Vaders hand.

Zij zonden Geest
die pinksterdag
wil wonen in je hart.
En wie die Geest een plekje geeft
krijgt liefde in zijn hart.

Gods liefde is zo wonderbaar,
Het gaat van Hem steeds uit.
Maak plaats, maak plaats
Geloof het maar
en nog veel beter:
“leef er naar”.

Ook gepubliceerd op de site van de raad van kerken


Kerst 2021

Weer een kerstboom 

met veel ballen,

lampjes en een grote piek,

en cadeautjes,

stapels zijn er,

deze kerst

is weer uniek.

 

Lekker eten,

heerlijk drinken,

meestal thuis,

geen restaurant.

Want ook nu (2021)

heeft Corona d’overhand.

 

Vluchtelingen,

vuil en koud,

‘nee’ geen plaats,

want rijkdom eerst,

noch gift, noch huis

noch offerande,

laat maar buiten:

‘dat gespuis’!…

 

Ook Maria en

haar Jozef,

moesten wijken

naar een stal.

niets veranderd,

egoïsme was

en is er,

toen en nu,

en overal…

 

Kijk op Twitter,

zie bedreiging,

dood, verderf,

en gore taal,

weinig vrede

in de harten

is al jaren

heel normaal.

 

Maar met Kerst,

toen kwam Heer Jezus,

de Verlosser

naar ons toe.

Hij wil hart,

ziel en je geest

vernieuwen,

VREDE geven:

‘LAAT HET TOE’.

Benne Solinger


KERST 2020

Hang corona in de boom,
stop hem desnoods in een kerstbal,
en ga daarna zonder schroom,
zingen bij een kerststal.

Want dit kerstfeest wordt heel raar,
geen kerk is open in de stad,
‘k ben er helemaal mee klaar,
corona: ‘k ben je zat.

Kerst is juist een Godd’lijk feest,
Jezus Christus kwam op aarde,
Hij geeft vrede in je hart,
dát is pas van waarde.

Geen vaccin of medicijn,
waarover je veel leest en hoort,
stofjes die er nodig zijn,
schiep Hij ooit door Zijn Woord.

Zie daarom achter alles,
een GROTE GOD die liefde wenst,
die alles heeft geschapen,
wat zijn wij toch begrensd!

‘t werd Kerst en Goede Vrijdag,
toen Pasen en ook Pinksteren,
maak dagelijks een dankdag
van dagen die resteren!

Benne Solinger
Altea, december 2020

Kerst 2019

Ooit in Rome regeerde keizer Augustus:
Hij besloot: “het volk moet geteld.
En in de boeken van eigen geboorteplaats worden vermeld!”
Al leek zijn bevel heel ongewoon, ieder gehoorzaamde en ging dus op reis.
Ook Jozef en Maria deden er aan mee.
Ze liepen de weg naar Bethlehem gedwee!
Zij heel hoog zwanger, dat moest echt zo wezen,
zodat later de Heer groots kon worden geprezen.

Hoge heren… zoals Augustus, die over iedereen heersen
en denken dat ze alles besturen,
moeten letten op de woorden in Gods schrifturen.
Want wie echt had besloten, zat een grote stap hoger,
het was God die regeert en wiens wil werd gedaan,
alleen daarom zijn Jozef en Maria juist toen naar Bethlehem gegaan!

Al heel lang daarvoor, denk aan twee profeten,
had God dit besluit al aan zijn volk laten weten.
Micha die zei het, maar ook al Jesaja,
Ja, God is de baas, Hij kan pas goed plannen, daar moeten die ‘groten der aarde’
nu echt eens aan wennen.

De Koning der Joden, zoals Pilatus Hem later zou noemen,
is Schepper der aarde.. we moeten Hem roemen, niet Trump, Putin, Kim Jong-un, Willem Alexander of Xi Jinping, want zonder God kunnen deze schepsels geen ding!

Het lijkt radicaal en dat moet het zijn,
Prijs alleen God, want dat vindt Hij fijn.

Benne Solinger, 19-12-2019

Kerst 2016

Rijdende door het mooie Sallands’ land,
de zon die schijnt, de schaduwen zijn lang.
Prachtig is Gods wondervolle werk,
zo rijd ik blij, vol vrede naar de kerk.Zie koeien, paard, geit, schaap en ooievaars,
de kleuren: groen, geel, blauw, zwart,bruin, zelfs paars.
Bomen, buizerds biddend boven land.
Het is zo fraai, gaat boven mijn verstand.

De boer die ploegt, melkt, zorgt en mest het land,
doet dat met tractor, gieren en verstand,
is geschapen naar het beeld van God
vindt werken op het land een heus genot.

Het was Gods Woord, dat sprak en alles schiep.
Boom, struik, dier, mensen tot het leven riep.
Hij kwam op aarde: Jezus, ja Gods Woord
Werd niet geloofd en is door ons vermoord.

Maar Hij stond op met Pasen: ik getuig
Hij is en blijft God … heus: dus kom en juich
Ja Hij komt t’rug dat heeft Hij Zelf beloofd
Ik bid dat jij dat ooit met mij gelooft!

Benne Solinger, november 2016 Kerst

KERST 2015

God zond naar deze wereld,
vol van verdriet en veel geweld:
geen aartsengel Gabriël,
met zijn soldaten,
voedselpakketten
of advocaten.
Niet met afgedankte engelenkledij,
gevloek, gekift of moordpartij.
Hij zond geen extra geld
en zeker….. geen geweld..

Nee, Hij kwam Zelf,
niet in paleis, kasteel of concerthal,
maar in een kleine dierenstal.
Hij was geen vorst, maar timmerman.
Honger, ziekte, dood:
Hij wist er alles van.
Genas zieken, deelde brood,
vertelde hoe Zijn Vader is
liet zien hoe prachtig liefde is.

Maar Hij werd niet geloofd,
van eer en vrijheid
hebben ze Hem beroofd
Hij werd geslagen en gehoond
uiteindelijk door mensen
met de dood aan het kruis ‘beloond’.
Ja Hij leed helse pijnen
werd door God verlaten
en begraven…
Maar
Hij overwon!
Maakte de weg tot God weer vrij,
zowel voor jou als ook voor mij.
Hij werd ons brood
en onze wijn,
steeds zullen wij Hem gedenken,
tot we eens voor altijd
samen zullen zijn!

Nav gedicht onbekende dichter,
Benne Solinger, 14-12-2015KERST 2011

Wat was er gebeurd
als Jezus gewoon in Gods hemel bleef?
“Het Kerstkind was dan niet gekomen!”

Wat was er gebeurd
als GOD geen volmaakte LIEFDE zou zijn?
“We waren niet opnieuw door Hem aangenomen!”

Wat was er gebeurd
zonder het grootse Kerstfeest?
“Geen Paasfeest en ook geen Hemelvaart!”

Wat was er gebeurd
zonder het Pinksterfeest?
“Geen Geest van Gods liefde in harten!”

Wat was er gebeurd
zonder Jezus liefdewerk?
“Geen weg naar God voor ons open!”

Máár… Jezus, die kwam,
liet ons zien wie God is,
wil al onze schulden vergeven!

“Werp lasten op Mij,
laat ze liggen bij Mij,
krijg daardoor weer rust in je leven!”

zei Hij.

Vier daarom Kerstfeest
met Heer Jezus erbij,
God dankend voor al zijn GENADE!

Benne Solinger
gemaakt voor en voorgedragen tijdens de Kerstsamenzangdienst in de Plaskerk teRaalte op 18 december 2011.KERST, 2010

“Wat heb je aan zo’n kindje
liggend in een voederbak?
Het ligt er ook nog huilend,”
zegt men soms wat meesmuilend.
“Vervelend toch, zo’n kind!”

“En steeds nog zijn er mensen
die zeggen dat Hij God moet zijn!
HAHA, laat me niet lachen!”
En in hun stem en ook hun lach,
hoor je het venijn.

“Maar heb je echt nog nooit gehoord?
‘Gods Woord’, dit kindje Jezus.
dat kwam naar hier, voor jou en mij
speciaal op deze aarde dus
Hij is het die bevrijdt!”

Hij groeide op en werd een man,
met liefde voor mensen en Zijn Vader.
Deed wonderen, Hij had een plan
en sprak Zijn Vaders Woord
maar werd daarom verraden
en aan het kruis vermoord.

Hij is weer terug bij Zijn begin,
daar waar Hij ooit vandaan kwam.
Zo’n piepklein huilend kribbekind
blijkt van onschatbare waarde.
Hij was God, is God, werd ook mens
met oog voor ons op aarde.

Benne Solinger, Dichter-bij-Raalte, december 2010
KERST, OOK IN 2009

Daar gaan ze… stoere herders,
geschrokken van het LICHT.
Maar in hun harten is, door
woorden van de engelen,
iets heel bijzonders aangericht.

Ze kunnen het niet laten,
vertellen iedereen
wat engelen tot hen spraken,
draaien er niet omheen!
Zo werden herders: PERS!

En bij de stal gekomen,
zien zij hun “grote” Heer!
Al is het nog een baby,
die ruige kerels buigen… en
knielen voor Hem neer.

Gods Geest werkt in hun harten
en maakt aan hen bekend
dat dit pasgeboren ventje,
door hen, als langverwachte
Verlosser wordt herkend.

Ze vonden wat ze hoorden,
met hun ogen en hun oor.
Nu prijzen, loven, danken
zij, ook hun Schepper,
de Here God hiervoor.

Benne Solinger, Dichter bij Raalte, December 2009

One Comment

 1. Peter
  December 16, 2011 11:15

  Bewondering voor de Lieve Heer
  Die bloemen bloeien laat
  En vogeltjes doet fluiten
  Terwijl hij niet bestaat