COLUMN APRIL 2014: VERLOS ONS VAN HET KWAAD

Op vakantie staat er in het vakantiehuisje een boek van David Baldacci die wereldwijd al meer dan 100.000.000 boeken heeft verkocht. De titel van het boek doet me denken aan een zin uit “Het Onze Vader” , maar het zou evengoed een thriller kunnen zijn. Ik lees het boek en huiver. Één van de hoofdpersonen, een Rus uit de Oekraïne, is een wreed mens. Na de Tweede Wereld Oorlog drijft hij, als KGB-agent, vele “niet communisten” op een gruwelijke manier de dood in. Hij vlucht net op tijd als de Berlijnse muur valt en wordt stinkend rijk door mensenhandel, (kinder)prostitutie, het vernederen en soms afslachten van mensen. Zondags gaat hij trouw naar de kerk want zijn moeder voedde hem katholiek op. Het boek begint op het moment dat hij verrijkt uranium wil gaan verkopen aan een groep fanatieke moslims. Daarmee zouden zij het kwaad in Amerika kunnen aanpakken.

Een andere hoofdpersoon is een 28 jarige Reggie Campion. Zij werkt voor een groep die geheel buiten de wet om opereert. De groep probeert onder andere oud-SS-ers op te sporen die nooit zijn berecht. Deze mensen worden door Reggie zonder verder proces vermoord, nadat zij eerst nog, via foto’s met hun eigen gruweldaden zijn geconfronteerd. Ook de Rus moet één van haar slachtoffers worden. Op deze manier probeert zij de wereld van het kwaad te verlossen.

Toen ik het boek gelezen had, las ik “het Onze Vader” nog eens na. (Mattheus 6: 9-13 of Lucas 11: 2-4) Één van de gebedspunten is: “Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze”. Dit laatste zinnetje is in feite de titel van het boek. Maar vlak ervoor staat: “Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hen vergeven, die ons iets schuldig zijn”. Een zin die haaks staat op de aanpak van de twee hoofdfiguren in het boek.

Ieder mens die oprecht naar zichzelf kijkt, weet dat er ooit iets was in zijn/haar leven dat niet door de beugel kon. Bij de een is dat veel, bij de ander minder. Maar allemaal maken we bewust of onbewust fouten. Dat wetend, is het goed om mild om te gaan met fouten die een ander maakt. Mooier nog: vergeef die ander!

Verlos ons van het kwaad is dan ook geen bede die er toe moet leiden dat mensen elkaar gaan afmaken, vervolgen, uitsluiten of discrimineren. Verlos ons van het kwaad is iets voor je eigen geweten. Je eigen leven. Leer je naaste te vergeven, in plaats van hem/haar pijn te doen. God wil ons ook vergeven, kijk maar naar de liefdesdaad van Jezus op Goede Vrijdag. (zie: Johannes 3: 16-20)

Wil je reageren? Of maandelijks de column rechtstreeks toegezonden krijgen? Klik dan hier om een e-mail te sturen

Hartelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.