OP NAAR KERST: december column Benne Solinger

De eerste Lichtstralen die ik schreef, in december 1992, ging over kerst. Nu, 22 jaar later, is er veel veranderd in deze wereld. Maar zowel kerst als het Kerstkind zijn hetzelfde gebleven. Daarom dit keer een Lichtstralen met woorden uit de Bijbel zelf.Galaten 5: “Christus (het Kerstkind) heeft ons de vrijheid gegeven. Dat is pas ECHTE VRIJHEID! Laat je die niet ontnemen door weer slaaf van wetten te worden…”

1 Petrus 1 en 2: “Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel!.. Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. Hoewel mensen Hem afwijzen, is Hij voor God zó kostbaar dat Die Hem uit alle anderen heeft uitgekozen. Zo is Jezus Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden, Hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Hij is het die jou en mij roept om uit het duister te komen en in Zijn heerlijk LICHT te leven… en ook al heb je Hem nog nooit gezien, toch mag je van Hem houden. Hij zal je bijna hemelse blijdschap geven, nu al in dit leven.”

Kolossenzen 1: “Breng met blijdschap dank aan de Vader. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Hij is beeld van God, de onzichtbare: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Zowel het zichtbare als het onzichtbare, maar ook vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Hij brengt vrede door zijn bloed aan het kruis.”Filippenzen 2: “Blijf erop toezien dat je innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. In tegendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte van een dienaar aan en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot aan de dood. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel en op aarde zijn knieën zal buigen, en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here!”

1 Timotheüs 2: “Er is maar 1 God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven heeft gegeven.”

Iedereen alvast een heel goede en gezegende kerst en een fijne jaarwisseling gewenst, Benne SolingerReageren kan! klik dan hier om een e-mail te sturen

Comments are closed.