ECHT WAAR? (2) april column Benne Solinger

Onderstaande schreef ds Cor Harryvan me uit de Oekraïne. Samen met hem schreef ik vanaf december 1992 tot en met 1995 om beurten de Lichtstralen. Ook hem vroeg ik om inbreng voor mijn 250ste column. Hieronder zijn reactie.

Als je in een cursus de opdracht krijgt: “ga liefhebben (met je hart)”, dan ontdek je vanzelf hoe verrekte slecht je daarin bent. Ga het maar eens drie dagen proberen…’ Cor deed dat en praatte er achteraf in groepjes over verder. Hij schreef: ‘Het bleek dat hoe meer je jezelf erbij bepaalt om het goed te doen, hoe moeilijker het wordt. Hoe meer je probeert de wet van God ècht na te leven (door lief te hebben, óók diegene die je eigenlijk niet kunt uitstaan) hoe meer je je ervan bewust wordt dat je dat NIET WILT van binnen. Want er zit protest, onwil en verzet in ons èn als je dieper graaft: zelfs trots en onwil om dat uit te spreken en toe te geven. Het kan zelfs gebeuren dat je merkt dat er nog dieper van binnen gekwetstheid, zelfs haat zit!’, aldus Cor.Dat is niet niks wat hij schrijft. Maar het klopt wel. Je kunt bij jezelf onverwachte dingen ontdekken. Je denkt dat je heel aardig, liefdevol en behulpzaam bent, maar als je iets in de weg wordt gelegd…. Of je merkt ineens dat je een vooroordelen over iemand hebt, of dat je roddelt… Ben je dan nog die aardige man of vrouw die je dacht te zijn.. Matheus 15 vanaf vers 18 geeft aan wat die gevoelens kunnen zijn: slechte gedachten, roddel, jaloezie, ontucht, diefstal, overspel, moord. Niet fijn om daarbij stil te staan, maar het is wel belangrijk.

Toen Jezus dit zei wekte het woede op. De leiders van het volk werden zelfs zo kwaad dat ze Hem dood wilden. (Goede Vrijdag) en als dat geen diepliggende haat tegen iemand is…

En wie wordt er nu vrolijk van ruzie, roddel, jaloersheid, onenigheid of oorlog? En toch is dat schering en inslag. Er moet dus iets veranderen, ook in ons zelf. En weet je, God wil daarbij helpen. Daarom is en blijft het belangrijk om meer over Hem te weten te komen. Om tijd voor Hem vrij te maken en zijn Geest toe te laten in je hart.
Die Geest die VREDE en LIEFDE wil geven die noodzakelijk is om echt lief te hebben.

Lees bijvoorbeeld maar na in Galaten 5: 22,23 “wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” (vertaling: het Boek)

Volgens mij belangrijk om daar eens verder over na te denken…

Reageren op deze column kan! door hier te klikken en een e-mail te sturen

Hartelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.