GOEDE VRIJDAG & GEZEGENDE PAASDAGEN (incl. gedicht Benne Solinger)


Luister ook eens naar: “U ZIJ DE GLORIE OPGESTANE HEER” door hier te klikken
Hieronder een gedicht dat ik maakte als dorpsdichter van Heino , het geeft in feite de hele Bijbelse boodschap weer:

VAN KERST TOT PINKSTEREN

God sprak en ’t was:
zon, maan, gewas.
Zelfs dier en mens,
dat was zijn wens
in een zondeloos Paradijs.

MAAR!

Ook satan sprak,
verleidde mens
die wilde zijn als God.
De zonde kwam,
de dood trad in
en
het geweld brak los.

Gods spraak werd vlees
door Heil’ge Geest
daardoor Maria: ‘MA’.
Het vlees dat sprak zijn Vaders Woord,
maar werd daarom door mens vermoord
aan het vervloekte kruishout.
Voor God geen plaats
op deze aard’.
Zijn maaksel spuugt Hem uit.

Er volgde een begrafenis,
speciaal voor jou en mij,
‘t was de eerste in zijn soort:
totaal van zonden vrij.
Gods Spraak stond op..
vertoonde Zich
aan velen in het land.
En na zijn eigen Hemelvaart
zit Hij aan Vaders hand.

Zij zonden Geest,
op Pinksterdag,
wil wonen in
je hart.
En wie die Geest
‘n plekje geeft
krijgt liefde in zijn hart.
Gods liefde is zo wonderbaar,
het gaat van Hem steeds uit.

maak plaats, maak plaats
geloof het maar
en nog veel beter:
“leef er naar”.

Benne Solinger
Eerste Dichter-bij-Raalte

Gepubliceerd door de Raad van Kerken:
http://www.raadvankerken.nl/pagina/725/pinksteren.nl (klik hier)

En wil je reageren? Dat kan! Klik hier om een e-mail te sturen.

Comments are closed.