95 Stellingen voor 500 jaar na Reformatie, Benne Solinger

Een jaar geleden 2016 vroeg Marianne Visser van Klaarwater mij om mee te werken aan de FaceBook-pagina: Heilig Vuur. Ze vroeg mij vanwege mijn natuurfoto’s en die heb ik ook regelmatig op deze pagina geplaatst. Maar (en ja mij kennende)…. ik deed wat meer, plaatste ook mijn columns op de site en zo nu en dan activiteiten die er in het kader van het jaar van de Reformatie waren gepland.

Ondertussen dacht ik na of er misschien ook in dit jaar stellingen te maken waren die in deze tijd van belang zijn voor mensen die als Christen willen leven.Zonder mij met Maarten Luther te willen vergelijken heb ik er ook 95 gemaakt, gewoon ter overweging.

1. Eer God met heel je hart, ziel en verstand;
2. Heb Hem lief boven alles;
3. Geloof dat er maar één God is en naast Hem geen ander;
4. Open je hart voor deze God;
5. Weet dat God hemel en aarde schiep en dat het in het begin goed was;
6. Weet dat de aarde is geschapen door het Woord van God;
7. Geloof dat Hij in Zijn Woord aangeeft dat Hij de aarde schiep in zeven dagen, die laatste dag was de rustdag;
8. Geloof dat de mens zelf de schulden in de wereld bracht, door niet te doen wat God vroeg;
9. Geloof dat Gods Woord Zelf naar de aarde kwam om de wereld van schuld te verlossen;
10. Maak geen goden van andere dingen, die u afhouden van de Here God Zelf;
11. Stel uw hart open voor God, laat Hem binnen;
12. Bestudeer Zijn Woord, zodat de duivel steeds minder kans krijgt om u af te leiden;
13. Stel uw Hart open voor de liefdevolle Geest van God, geef uw leven in Zijn hand;
14. Geloof dat Hij kwam om vrede in uw hart te geven;
15. Aanvaard de Here Jezus als Gods enig geboren Zoon, Schepper en Verlosser;
16. Geloof dat Hij kwam, hier leefde, het Woord van God was, leefde en sprak zonder te zondigen;
17. Geloof dat Hij is opgepakt omdat men Hem niet wilde geloven en dat Hij de kruisdood stierf;
18. Geloof dat Hij het is die je zonden wegnam op Golgotha;
19. Geloof dat God de zonden haat, maar vergeving geeft aan hen die oprecht berouw hebben;
20. Geloof dat Hij opstond uit het graf en zo ook ons nieuw leven wilde geven;
21. Geloof dat Hij het is die de weg naar God weer openmaakte;
22. Gebruik de Naam van God eerbiedig, in je hele leven;
23. Stel je leven tot eer van God en open je hart voor de door God gegeven Heilige Geest;
24. Laat je leven een open brief zijn van de Here God;
25. Leef naar de geboden die God gaf, die Jezus vervulde maar niet afschafte;
26. Maak zo de rustdag voor de Here tot echte rustdag in dienst van Hem en tot eer van Hem;
27. Leef in vrede met je ouders;
28. Leef in vrede met je kinderen;
29. Leef in vrede met alle mensen;
30. Leef in vrede met de overheden;
31. Bid voor je overheden;
32. Houd je aan de door de wettige overheid ingestelde regels;
33. Houd vrede met alle mensen voor zover je dat zelf in de hand hebt;
34. Bid voor voorgangers in de kerken zodat ze trouw mogen blijven aan Gods Woord;
35. Bid voor een stil en rustig leven en voor geloofsvrijheid;
36. Bid voor jezelf, zodat je hart openblijft voor trouw aan je Heer;
37. Heb eerbied voor alles dat geschapen is;
38. Heb eerbied voor mens en dier;
39. Belijd met je mond en daden dat je een kind bent van God;
40. Ga goed om met je naasten;
41. Ga goed om met alle medemensen;
42. Doe geen dingen aan uw medemens die je zelf niet wilt dat jou wordt aangedaan;
43. Haat alles dat tegen de wil van God ingaat;
44. Wees trouw in je omgang met anderen;
45. Wees trouw in je huwelijk;
46. Wees trouw naar je vrienden;
47. Wees trouw naar je naaste;
48. Wees trouw aan je werkgever;
49. Ga goed om met je buren;
50. Ga eerlijk om met je man/vrouw of partner, belijd zonden of vergeef schulden;
51. Wees trouw in uw relatie;
52. Kom op voor de zwakken;
53. Geef hulp aan je naasten;
54. Laat geld niet in de weg staan bij uw beslissingen;
55. Vervang de G van God niet voor de g van geld;
56. Maak geld niet belangrijker dan God;
57. Maak je eigen gedachten niet belangrijker dan God;
58. Bid in eerbied en laat God weten dat Zijn wil zal geschieden;
59. Ga goed om met je personeel;
60. Ga goed om met de bezittingen van je baas;
61. Laat het sprekende beeld (televisie, telefoontje of laptop) niet de overhand krijgen;
62. Wees voorzichtig naar wat je op tv kijkt en ga na of dat tot eer van God is;
63. Wees voorzichtig met de besteding van je vrije tijd, ook die tijd krijg je van God;
64. Wees voorzichtig met je gebruik van internet;
65. Maak van je buik geen afgod;
66. Sta erbij stil dat je lichaam een tempel van de Here is;
67. Gebruik ogen, oren, mond, tong, muis, toetsenbord en internet tot eer van God;
68. Ga goed om met genotsmiddelen, roken, drinken, drugs, maak je daarvan niet afhankelijk;
69. Ga eerlijk om met de bezittingen van anderen;
70. Ga eerlijk met de naaste om bij in- of verkoop;
71. Ga eerlijk met de ideeën van je naaste om;
72. Steel geen ideeën van anderen om ze voor jezelf te gebruiken;
73. Wees eerlijk in overleg;
74. Wees eerlijk in het belijden van je schuld aan God;
75. Vergeef de ander;
76. Bid zelfs voor je vijanden;
77. Maak je hart open en belijdt God je schulden;
78. Wees vertrouwt in het omgaan met anderen;
79. Wees eerlijk in de omgang met anderen;
80. Spreek de waarheid;
81. Stel je hart open om naar een ander te luisteren als die iets tegen je heeft;
82. Maak jezelf niet belangrijker dan een ander;
83. Maak jezelf niet belangrijker dan je bent, je bent net als die ander een schepsel van God;
84. Wees tevreden met wat je hebt;
85. Gebruik je door God gegeven gaven en middelen ook ten dienste van je naaste;
86. Wees gul voor de armen;
87. Wees niet jaloers op mensen die misschien iets anders of meer hebben dan jij;
88. Kijk niet naar wat anderen hebben, maar naar dat wat God jou gegeven heeft;
89. Bid niet alleen om dingen, maar dank ook voor zegeningen;
90. Bid voor anderen in nood;
91. Maak geen misbruik van anderen in nood;
92. Wees goed voor de vreemdeling in uw land;
93. Wees goed voor de dieren;
94. Heb God lief boven alles
95. Heb je naaste lief als jezelf.

Mooie tekst om hierbij eens na te lezen is Galaten 2 vanaf vers 15

Wil je reageren? Dat kan! Klik hier om een e-mail te sturen.

Benne Solinger, Deventer, 31-10-2017

Comments are closed.