26ste jaar JUNI COLUMN: Benne Solinger

In Nederland zijn er nog steeds christenen. Mensen die trouw naar de kerk gaan en mensen die dat minder trouw doen of mensen die hun geloof wel gewoon thuis beleven. Sommigen kunnen de snelle veranderingen in de kerk niet bijbenen, anderen hebben onvrede met de veranderingen. Er zijn mensen die de traditionele kerken verlaten en zich aansluiten bij een Pinkster- of Evangelische groepering. Anderen stichten een nieuwe kerk die de oude vertrouwde waarden en normen wel hoog wil houden. En er zijn christenen die het geloof vaarwel zeggen, omdat ze van binnenuit de hypocrisie en fouten van kerk- of voorgangers in de kerk zagen…. Iedereen heeft wel een voorbeeld…

Maar ik vrees dat er ook veel mensen zijn die christenen kennen die erg egoïstisch zijn. Of christenen die het tegengestelde doen van wat ze zeggen te geloven. (denk aan het lied van Rob de Nijs: “Malle Babbe”, zondags vooraan in de kerk en door de week leven alsof ze van God los zijn)
En degenen die daar problemen mee hebben, hebben gelijk! Het is vreselijk, want daarmee doen die gelovigen niet alleen hun naasten, maar ook God een groot verdriet.

In 1 Johannes 5:1 (vertaling NBG 1952) staat: “Iedereen die gelooft dat Jezus de Redder (Christus) is, is uit God geboren. En ieder die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.”

Het is een oproep aan alle gelovigen om trouw te blijven aan hun geloof. Een oproep om goed met je naasten om te gaan, om eerlijk, trouw, oprecht te zijn. Om je eigen fouten onder ogen te durven zien. Om je niet bezig te houden met haarkloverijen over Bijbelteksten, maar om de belangrijkste lijn vast te houden die God in de Bijbel gaf. Je te houden aan Gods liefdeswet: “God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.”

Maar, en nu neem ik het op voor alle mensen, ‘ook al doet een mens, gelovig of ongelovig, nog zo zijn/haar best, er zullen tekortkomingen blijven. Niemand is zondeloos.’
Neem bijvoorbeeld koning David, hij wordt een man naar Gods hart genoemd. Maar als je in de Bijbel leest, zie je dat hij zeer ernstige overtredingen heeft gemaakt. Waarom is hij dan toch een man naar Gods hart?

David gaf, soms pas nadat hij hard werd aangesproken, steeds weer prioriteit aan zijn relatie met God. Neem bijvoorbeeld Psalm 51, koning David gaat na een ernstige overtreding van Gods wet, door het stof voor zijn Schepper: “Wees mij genadig, God, in uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van alle zonden. Ik ken mijn wandaden.. tegen u ja U alleen heb ik gezondigd….” En in andere Psalmen vraagt hij: “Als ik zwak ben, wees dan mijn sterkte, mijn vestingmuur, mijn burcht.”

GOD ziet je hart aan in ZIJN GROTE LIEFDE, HIJ wil vergeven en je nabij blijven, ook in 2018. En dát geldt voor IEDEREEN.

Hartelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.