26e jaar: JULI COLUMN, Benne Solinger

Het is zomer, na een prachtige en warme lente, hopen we met elkaar ook op lekker vakantieweer gedurende de zomervakantie.

En voor deze periode is het misschien een idee om eens te lezen in het Bijbelboek Hebreeën.. en dan specifiek hoofdstuk 13.

Het gaat daar over liefde voor je naasten. Maar ook over het opvangen van mensen in nood bijvoorbeeld. Het gaat over liefde voor mensen die gevangen zijn, mishandeld of misbruikt worden. Maar ook over liefde voor elkaar in een huwelijk en huwelijkstrouw. Over tevreden zijn met wat je hebt.

“Je weet maar nooit wie je helpt, het kan zomaar een engel zijn die je aan het helpen bent…”, staat er in Hebreeën.

Maar er staat in dat ene hoofdstuk nog veel meer. Bijvoorbeeld dat je je niet moet laten verleiden door allerlei leringen. Houdt vast aan datgene dat God je te vertellen heeft. En dat is best een belangrijke oproep vandaag de dag. Want wat zie je een verandering in Nederland. Toekomst voorspellers op tv, Boeddha beeldjes overal, allerlei soorten van trainingen zoals Avatar, mindfulness, maar ook meditaties en noem maar op. En denk ook eens aan soaps, tv-series, reclames en dergelijke die je dagelijks ziet…. Ik bedoel niet dat je er geen kennis van mag nemen, er heen mag gaan of dat je er niet naar mag kijken. Maar ik vraag wel of je goed wil proberen goed te onderscheiden. Het kan je namelijk zomaar afleiden van datgene wat je ooit voor ogen stond en van de waarheid.

“Het is goed dat je hart vastheid vindt in genade en niet in spijzen…” , lees ik. En ik snap het, want baat vind je uiteindelijk niet in materiële zaken, maar in liefde in je hart en het krijgen van genade door God.

Het is veelomvattend dat hoofdstuk 13 van de Hebreeën brief, want het gaat ook over het brengen van offers. Er staat dat offeren waarbij bloed vloeit verleden tijd is geworden, want het grootste offer is al gebracht door Jezus Christus. In zijn bloed dat langs het kruishout droop op Golgotha worden wij mensen geheiligd. Dat offeren hoeft dus niet meer. Maar God dank zeggen voor je vakantie, Hem prijzen voor de mooie natuur die Hij heeft gemaakt, je gezondheid enz. en er met anderen over spreken, dat is nu van belang.

In feite is het een oproep om in deze vakantie eens over heel andere dingen met elkaar te praten dan anders. Het is een oproep om na te denken of je je vakantiegeld alleen voor jezelf besteedt of dat je er ook wat mee kunt doen voor anderen.

En dat is deze column ook, een oproep. Maar weet tegelijk dat daden beter zijn dan woorden alleen, als oud Rotterdammer mag is zo wel afsluiten!

Groeten en fijne tijd, Benne Solinger

Comments are closed.