26e jaar: NOVEMBER COLUMN, Benne Solinger

Ook jij kijkt vast wel eens naar het programma “de rijdende rechter”, of “mr. Frank Visser doet uitspraak”. Dat deed ik ook op 24 september jl… Zelden zag ik mensen zo tekeer gaan, op elkaar schelden, vloeken, elkaar bedreigen, met hamers in de hand en super grof taal gebruik. Plaatsvervangende schaamte overviel mij. Hoe durf je nou zo op tv te komen en hoe ben je dan als er geen camera’s bij zijn?

Diezelfde dag ontving ik deze dagtekst in mijn Bijbel-app: “Lieve mensen, bedenk alleen wat waar, waardig en rechtvaardig is. Alleen wat rein, beminnelijk en welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient.. “ (Filippenzen 4:8)

Haaks staan deze wijze woorden op het taalgebruik dat ik bij de vechtende buren op de tv hoorde.

Deze dag bleef mij bij en ik mijmerde erover: “Stel je eens voor dat we in een wereld zouden leven waarin mensen elkaar uitsluitend de waarheid vertellen en eerlijk zijn. Waar mensen
liefdevol, wijs en respectvol met elkaar omgaan. Waar mensen geen onreine gedachten hebben en vriendelijke taal gebruiken. Waar mensen elkaar bijstaan en helpen waar nodig. Hun geld en goed met elkaar delend, zodat er geen honger en armoe meer is. Waar mensen alles met elkaar overleggen, zodat er geen misverstanden meer zijn. Een wereld zonder roddel, jaloezie, haat en nijd. Zonder groffe taal en gevloek. Wat zou dat mooi zijn, wat zou dat heerlijk zijn. Geen burenruzies meer, geen vetes, geen oorlogen, geen machtsspelletjes,
geen sloten meer, geen gevangenissen, geen moord en doodslag…..”

Gek eigenlijk, zo had God de wereld bedoeld, zo maakte Hij deze aarde en de mens. Zo was het in het allereerste begin. En zo stel ik me ook de hemel voor.

Maar wat is er van geworden? Wat hebben wij mensen ervan gemaakt? We zien het op tv. We lezen het in de krant en we hebben er allemaal dagelijks last van en/of doen er aan mee.

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leven. Ieder mens kan zijn/haar stinkende best doen de woorden van Filippenzen in zijn/haar leven toe te passen. Maar dat moet je wel willen, daar moet je je wel toe zetten, dat kost moeite.

Ik zou zeggen lees die woorden uit Filippenzen nog eens over, zet je hart er voor open. Of, nog beter: bidt tot die machtige God dat Hij jouw hart liefdevol wil maken. Dat hij ook jou laat meewerken aan een liefdevollere wereld.. Vraag Hem ook om vergeving over je fouten die je (ooit) maakte. Ik weet zeker dat Hij luistert en je zal helpen om steeds liefdevoller te worden.

Hartelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.