26e jaar: DECEMBER COLUMN 2018, Benne Solinger

December: alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin er aanslagen werden gepleegd en gelukkig soms ook voorkomen. Een jaar met spanningen op het gebied van de wereldpolitiek. Een jaar waarin er orkanen rondwaarden, aardbevingen waren en een tsunami vernietigend werk deed op Sulawesi. Een jaar met een geweldig lange en hete zomer en grote droogte, maar ook een jaar waarin er grote overstromingen waren en doden vielen door slagregens en overstromende rivieren. In ons land was het zwaar voor ouderen, zieken en boeren. Sommigen zagen hun oogst verloren gaan. Maar het was ook een jaar waarin er misschien in je persoonlijke leven veel is veranderd, mooie, maar wellicht ook verdrietige dingen.

We gaan weer op naar Kerst. Een feest dat over de hele wereld gevierd wordt. Een feest dat het begin is tot herstel en je nieuwe kansen geeft. Ik moet denken aan het dertiende hoofdstuk van het boek Mattheüs. Jezus vertelt daar onder andere een verhaal over een parelkoopman. Op een dag ziet hij
een grote parel, zo mooi, zo stralend. Een parel die hij MOET zien te krijgen. Maar ja die is duur, dus hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die parel.
Die is hem veel meer waard dan alles wat hij bezit… hij heeft er zijn hele hebben en houwen voor over om die in zijn bezit te krijgen.

Kerst is eigenlijk ook zo’n parel. God Zelf die op aarde kwam om vrede te geven in harten van mensen die Hem willen aannemen. Niet alleen voor een feestje met Kerst, maar voor hun hele leven.

Als je besluit om God (weer) aan te nemen, zal je leven veranderen. Sommige dingen, sommige mensen en sommige gewoonten zul je wellicht moeten aanpassen of opgeven. Misschien moet je je leven wat anders gaan inrichten. Maar als je de sprong durft te wagen, dan ben je net als die man in Jezus’ verhaal; je ziet de waarde van de ruil in en je hebt er alles voor over.

Jim Elliot, een beroemde zendeling in Ecuador in jaren 50, zei ooit: “Het is geen dwaasheid om weg te geven wat je niet kunt behouden, om daarmee te krijgen wat je niet kunt verliezen.” God wil je aannemen als Zijn kind, alle zonden die je ooit heb of zult begaan wil Hij je vergeven en je voor altijd een plek in het paradijs geven. Wat je er nu, in dit leven, ook voor moet opgeven, dat is en blijft een goede ruil.

Aan het eind van dit jaar bid ik je toe dat je een goede keuze wilt en durft te maken. Misschien niet altijd gemakkelijk dat besef ik me goed. Maar ik weet zeker dat als je Kerst viert zoals dat bedoeld is, met Jezus Christus erbij en je God gaat volgen en je jezelf aan Hem toevertrouwd, dat je heel veel wint. God zal je dat zeker ook laten merken.

Graag wens ik iedereen alvast heel gezegende kerstdagen toe en daarna een voorzichtige jaarwisseling.

Groeten Benne Solinger

Comments are closed.