27e jaar: JANUARI COLUMN 2019, Benne Solinger

Heb je weleens geprobeerd iemand te vergeven en ontdekt dat je dat niet lukte? Net alsof er iets “blokkeerde” om wat voor reden dan ook. Nou, ik wel.

Maar tegelijk weet ik ook dat vergeven erg belangrijk is en als je het gedaan hebt, dat dat je enorm oplucht. Als je in de Bijbel leest, dan zie je bijvoorbeeld in Efeze 4: 32:“maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Jezus Christus je vergeven heeft.”

Vergeving is misschien wel de sleutel die de weg naar God weer open kan maken. Jezus leert ons niet voor niets bidden: “vergeef ons onze schuldenj, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven.”

Misschien is je hart soms vol met negatieve gedachten over jezelf, wellicht omdat je diep gekwetst werd door iemands woorden of houding… Mogelijk word je enorm onrechtvaardig behandeld door iemand… En pieker je je al langer suf hoe dat nu verder moet, gevangen in een vicieuze cirkel..

Als dat zo is, zou ik je willen aanmoedigen om dat aan God te vertellen. Hem toe te laten in je leven en je hart open te stellen voor Hem. Je mag weten dat Hij luistert en dat je Hem kunt vertrouwen!

Natuurlijk wil je er iets aan doen…

Daarom nodig ik je uit om bijvoorbeeld het volgende tegen God te zeggen. “Onze Vader in de hemel, U ziet mijn hart. U weet dat het mij niet lukt om [mijzelf of …*] te vergeven. Ik heb het echt geprobeerd maar het lukt me niet. Ik vraag U om mij te helpen door Uw Heilige Geest om werkelijk te vergeven. Wilt U mijn hart vullen met liefde voor (U, mijzelf en/of deze persoon..*)? In Jezus’ naam, amen.” *Vul de naam in die jij wilt

Want als je hart lijdt is dat vaak ook een verhindering om God te horen en het kan een blokkade zijn voor de zegeningen die Hij ons wil geven.
Denk dus na over wat er aan je hart knaagt. Vertel vervolgens je pijn aan God. Hij zegt niet voor niets: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn,
en Ik zal je rust geven” (Mattheus 11:28)

Alles loslaten wat je op je hart hebt en dat bij God neerleggen is niet makkelijk. Maar het is wel een stap die je leven kan veranderen. Een stap die de muren tussen jou zelf en Jezus kan gaan afbreken. Een verbinding met je Schepper, de bron ook van jouw leven, is eigenlijk het meest waardevolle dat je kunt krijgen.

Ik bid je toe dat je je zorgen in Gods handen durft te leggen en dat Hij je echte vergevende vrede in je hart zal schenken!

Een voorspoedig 2019 gewenst

Hartelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.