27ste jaar: FEBRUARI COLUMN, Benne Solinger

Er zijn, zoals in iedere organisatie, ook in kerkelijke kring regelmatig stevige discussies over diverse onderwerpen.
En, zoals overal, kan dat er nogal eens heftig aan toe gaan. Ze zijn belangrijk! Maar zodra discussies mensen uit elkaar
drijven, terwijl ze in de kern van de zaak het allerbelangrijkste gezamenlijk onderschrijven, vind ik dat verdrietig, dat moet niet.

Maar wat dan? Niet meer discussiëren? Ik denk dat dat niet de oplossing is. Ik denk dat we moeten zoeken naar de kern.
En wat me, al lezende opviel, is dat door de hele Bijbel heen de 10 geboden (Exodus 20: 1-17) worden genoemd…
Dat zijn levenslessen die kennelijk voor alle tijden gelden.
Jezus Christus, het KERSTKIND dat volwassen werd, legde ze uit en leefde ze voor. (o.a. Matteüs 5, 6 en 7)

Daarom denk ik uiteindelijk dat dit de belangrijkste Bijbelse boodschap is: Probeer in eerlijkheid en trouw met die geboden te
leven waardoor je in liefde met God en je naaste leeft! En dat in de overtuiging dat CHRISTUS de weg naar God heeft opengemaakt
en jouw tekortkomingen heeft vergeven… (Deuteronomium 6:5 en Lucas 10: 27)

Zelf ben ik begonnen met dagelijks het ‘ONZE VADER’ (Matteüs 6: 9-13 en Lucas 4: 2-4) dat Jezus ons leerde, heel langzaam, nadenkend
en eerbiedig te bidden… ik ervaar het als een verrijking… Ik wordt er BLIJ van en merk dat het mijn band met God verstevigt…
Niemand is zonder zonden.. iedereen heeft verlossing nodig. GOD weet het… ik weet dat na Goede Vrijdag, Pasen & Pinksteren,
de Heilige Geest in je hart wil en kan wonen! Ook in jouw hart.

Voor mij zijn discussies, die mooi kunnen zijn, maar vaak ook verdriet of grote spanningen met zich meebrengen, verleden tijd geworden.
Na 15 jaar kanker, een open hart operatie, veel verdriet enz enz… ben ik er te moe voor. Ik lees wel in de Bijbel, ik bid, ga zondags naar de kerk.
Ik merk mede daardoor dat GOD mij vasthield door alles heen.. dat geeft zoveel rust, liefde.. geloof.. hoop.. vertrouwen…
de VREDE van KERST in mijn hart… En dat wens ik echt iedereen toe..

Maar ik bid ook voor degenen die met elkaar ‘strijden’ over Bijbelgedeeltes. Ik vraag God of ze dat mogen doen in liefde, biddend, in trouw en dankend..
Maar vooral om er ECHT God en elkaar mee te dienen, voor nu en de toekomst… Zelf ben ik ervan overtuigd dat ook hier geldt: ‘Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede in hemel en op aarde.. ‘ Want GOD laat nooit los het werk dat HIJ ooit begon… Ik wens een ieder geloof, hoop en liefde…

Hartelijke groet.. Benne Solinger

Comments are closed.