JUBILEUM COLUMN, Benne Solinger

Van de redactie van de Heino Koerier kreeg ik ruimte om wat meer over de Lichtstralen te schrijven ivm mijn 300e. Misschien leuk te lezen hoe het zo gekomen is…. direct erachter staat de september 2019 column

Bens’ 300ste LICHTSTRALEN

Sinds jaar en dag staat er achter in de Heino koerier een column die, volgens mij, nog nooit in de index is genoemd, maar wel degelijk wordt gelezen, nl. DE LICHTSTRALEN.

Mijn vraag aan Benne Solinger (www.Beninbeeld.nl) is: ‘Hoe ben je er zo toe gekomen deze Column te schrijven?’

“Toen ik in 1989 in Heino kwam wonen trok de column mijn aandacht omdat die werd geschreven door mijn eigen predikant.

Na korte tijd werd ik gevraagd zitting te nemen in de evangelisatiecommissie van de gereformeerde kerken vrijgemaakt van Langeslag en Lemelerveld. Vanaf die tijd las ik de LICHTSTRALEN met andere ogen en was er, eerlijk gezegd, niet altijd gelukkig mee. Ik vroeg de mede commissieleden een bepaalde column eens een paar keer grondig te lezen. Het resultaat was dat we samen een brief aan de kerkenraden schreven. We boden aan, om en om met de dominee, de column te schrijven.

De brief die we terug kregen was duidelijk. Het schrijven van de column was een taak voor de dominee die gestudeerd had, een leek kon dat niet.

In de kerk van Lemelerveld werd ondertussen een nieuwe dominee bevestigd, nl. Cor Harryvan. Ook hij had zitting in de evangelisatiecommissie. Al snel werden we vrienden.

Toen onze eigen dominee een beroep aannam en de gemeente verliet, stelde dominee Harryvan dat hij niet iedere maand de column voor zijn rekening kon nemen en stelde voor dat ik hem daarbij ging helpen. En alzo geschiedde. De eerste column die ik schreef was in december 1992.

In de columns blijf ik bij de Bijbelse boodschap. Ik benadruk het liefdevol leven met de naaste en met je Schepper. Zo probeer ik Gods LIEFDE, TROUW en ALMACHT te laten zien vanuit zowel de Bijbel als voorbeelden uit de natuur.

Na enige jaren vertrok dominee Harryvan naar Lelystad en bleef er slechts 1 schrijver over …. en nu in 2019, bijna 27 jaar later schrijf ik de 300ste, je kunt hem hieronder lezen ……:

De 1e Lichtstraal die ik december 1992 voor de Heino Koerier schreef, begon zo: “Op vele plaatsen in het land stonden de kerstuitstallingen er alweer eind september. Lieve blote engeltjes, gezeten op witte wattenwolkjes lachen je toe. Er zijn kerstpantoffels, nepkerstbomen, arrensleeën, kerstmannen en kerstballen te koop. Je hoort: “I’m dreaming of a white Christmas” en er staan keramische kerstgroepen: “Made in China”. Ik eindigde toen met kerstboodschap uit Lucas 2:14: “Ere zij God” . Jezus Christus kwam om VREDE in onze harten te geven.. Want dáár gaat het echt om met kerst.

In mijn 100ste Lichtstralen (september 2002) haalde ik 1 Corinthiërs 15: 3-4 aan. Paulus geeft daar het goede nieuws door dat hij zelf heeft ontvangen: “Jezus Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken; Hij werd begraven en is op de derde dag weer opgestaan uit de dood, hetgeen ook in de Boeken stond. Hij is daarna door velen gezien.” (Goede Vrijdag en Pasen)

Toen ik in januari 2011 mijn 200ste Lichtstralen schreef ging het over het leven. Ik ging uit van het bemoedigende bijbelboek Filippenzen. Daar wordt opgeroepen om naar je eigen leven te kijken en mee te werken aan een goede wereld. ‘Zet je ook liefdevol in voor anderen en jaag niet alleen je eigen doel na. Doe het zelfs als die ander nooit iets voor jou terug kan doen.’ (hoofdstuk 2: 3,4).

En nu is het september 2019. Er is veel gebeurd en ik hoor vaak mensen zeggen dat God wel erg veel toelaat en maar lang wacht met terugkomen zoals Hij toch heeft beloofd. Er wordt zelfs met Hem gespot en velen leven alsof er geen God is. Maar.. en ik citeer hier 2 Petrus 3: 9…: “God treuzelt echt niet, Hij komt,
Hij wacht alleen nog omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan, maar dat iedereen tot geloof komt voordat de grote dag van de Here komt!”

Deze mooie belofte van de Almachtige God mag ik je in deze 300ste Lichtstraal meegeven. Hij komt van dezelfde God die ooit beloofde dat het Kerst zou worden
én Goede Vrijdag én Pasen én Pinksteren. En Hij deed het allemaal op Zijn tijd. Velen zingen erover met Kerst en weer anderen kennen de inhoud uit de
Mattheus Passion. Het is geen museum waardige nostalgie waar ik over schrijf. Het is de werkelijkheid voor jou en mij.

Graag wens ik iedereen een mooi nieuw werkseizoen. Benne Solinger

Comments are closed.