JULI COLUMN: VRIJHEID, Benne Solinger

Geen racisme, geen zinloos geweld, geen hebzucht en geen discriminatie meer, maar leven in vrede… wat zou dat heerlijk zijn…

Wie kent ze niet? De 10 geboden, die God aan Mozes gaf nadat Hij ze Zelf op twee stenen platen schreef. (Exodus 20I3-17; Deuteronomium 5I7-21)
Die Woorden waren er op gericht om beter met elkaar om te gaan. Ze stonden geschreven op dode stenen, met de opdracht aan de mens zich daaraan te houden.

Maar als je ze leest en op je laat inwerken, weet je dat geen mens dat kan. Zeker als je daarbij ook nog eens de uitleg leest die Jezus Zelf eraan gaf in Mattheus 5, de bergrede.

Hij zegt daar bijvoorbeeld: “Laat je ja ook ja zijn en ga er niet mee draaien.” Of:“als je maar denkt dat je iemand haat, dan staat dat al gelijk met moord. En als je naar een man of vrouw kijkt met wie je wel naar bed zou willen, terwijl je getrouwd bent, dan pleeg je al overspel..“ Nee, zo kan geen mens leven.. dat is onmogelijk… en als het bij die stenen tafelen gebleven zou zijn, dan zijn de 10 geboden woorden die leiden naar de dood.
En juist daarom is het zo geweldig dat Jezus op aarde kwam, Gods Zoon. Hij nam, tijdens Zijn kruisdood (Goede Vrijdag) al die tekortkomingen van ons op Zich. Hij snapt dat wij, na de zondeval, niet meer kunnen leven zoals de 10 geboden van ons verlangen. (Galaten 2:21)
En wat is het prachtig dat Hij daarom, na Zijn Hemelvaart, de Heilige Geest naar de aarde zond. De Trooster die altijd bij je wil zijn. Gods levende Geest, Handelingen 2, Een Geest die je wil helpen om goed te leven met God en je medemens. Een levende Geest die wil wonen in een levend hart van vlees en bloed. Een Geest die als het ware Gods liefde, vrede en trouw in jouw levende hartwand wil schrijven. Die je daarmee bevrijden wil van de dood!
Dat is pas echte VRIJHEID: “Weten dat God van je houdt. Weten dat Jezus Christus met je is. Weten dat Gods Geest je wil helpen om je een levend kind van je Schepper te laten zijn.”
Ook al kun je je niet aan die 10 geboden houden. Juist door te weten dat God je zoveel vrijheid en liefde geeft, ga je steeds meer proberen in liefde met Hem en je naaste te leven, en Gods Geest helpt je daarbij! Mensen, daar draait het om in dit leven. Dit is pas echte vrijheid die het leven op aarde kan veranderen. Dit bedoelde God met Kerst: VREDE OP AARDE…
Die liefde, vrijheid en vrede in je hart wens ik iedereen van harte toe! Daar hoort geen racisme, zinloos geweld, leugen, hebzucht of discriminatie bij…. en dat wil God ook aan jou geven!

Vraag er gewoon om. Hij luistert!
Ik wens iedereen een goede zomertijd toe, Benne Solinger

Comments are closed.