Maandcolumn: NIEUWS, Benne Solinger

Nep-nieuws: het is aan de orde van de dag en het is van alle tijden. Twitteraars kunnen foute berichten de wereld inslingeren en journalisten nemen dat soms klakkeloos over.

Ook rondom het christelijk geloof is er veel veranderd.

Als voorbeeld neem ik het ontstaan van de aarde: “Na de oerknal heeft evolutie ons in miljarden jaren, zonder sturing van boven, gebracht waar we nu zijn. De mens stamt af van zijn voorouders, de apen, en evolueert nog steeds door. We kunnen bijna zelf nieuw leven maken en heersen over leven en dood.

Als er een nieuw virus is, leggen we het leven stil totdat er een nieuw vaccin is. En als dat er is, kunnen we weer doorleven zoals voorheen. Dat wil de mens en zo gaan we dat doen, is overal te horen.

Ik ben het met deze gedachtengang niet eens omdat het uitgaat van een wereld zonder God.

Ik geloof dat de wereld geschapen is door een almachtig God. (Jeremia 51:15..) 

Een God die de mens schiep naar Zijn evenbeeld en hem een verantwoordelijke taak gaf. Een God die aan de mens vraagt de aarde goed te beheren en die graag met jou en mij in contact wil staan. Een God die er altijd voor je wil zijn en de wereld juist wil redden. Want wat is er een geweld, wat is er een vervuiling, wat is er veel mis in verhoudingen. Maar er zijn ook veel veranderingen op het gebied van seksuele geaardheid. Er is veel onderdrukking en dierenleed.. En wat te denken van eenzaamheid, hebzucht, jaloersheid en egoïsme….

Ik denk dat het daarom nu juist belangrijk is om weer eens op je knieën te gaan. Je leven te overdenken en het toe te vertrouwen aan de Enige die gisteren, vandaag en morgen Dezelfde is. Zijn naam is: “Ik Ben”. Dat zei Hij tegen Mozes en daarna verloste Hij het volk Israël uit de slavernij van Egypte. En wat Hij toen kon, kan en wil Hij ook vandaag nog. Hij kan een leven zonder Hem weer veranderen, door Zijn Geest. Hij gaf Zijn Zoon, Jezus Christus, die alle kwaad van de wereld op Zich nam. Dat is geen nep-nieuws. Dat is nieuws dat eeuwigheidswaarde heeft. God gaf jou en mij de intelligentie om te kunnen nadenken, om te kunnen onderscheiden, te kiezen en je hart open te stellen.

En Hij maakte de grondstoffen die wij kunnen gebruiken. Koper, staal, olie, gas, graan, fruit, kruiden, grondstoffen om medicijnen en vaccins te maken. We mogen al die grondstoffen gebruiken en in dienst stellen van de mens. Laten we dat eerlijk doen en God ervoor danken.

Eigenlijk is deze Lichtstraal een bijbelse oproep tot verandering. Een oproep om niet jezelf in het middelpunt te plaatsen, maar eer te geven aan Degene die jou het leven gaf! En ook een oproep om liefdevol met je medemens om te gaan!  Een oproep voor jong en oud…

Met hartelijke groet, Benne Solinger

Comments are closed.