OKTOBER column: inflatie, Benne Solinger

Een warenhuis geeft bij opening een kleurentelevisie gratis aan de eerste 100 klanten. Mensen verdringen zich en liggen een nachtje voor de deur. Het leven is al zo duur.

Op 1 januari 2002 werd de gulden vervangen door de euro. We kregen voor iedere gulden € 0,45378 terug, oftewel voor iedere euro betaalden we fl 2,2037.

Ik heb zo nu en dan nog wel eens de neiging om een prijs om te rekenen naar de gulden. Bijvoorbeeld: een wijntje op een terrasje voor € 4,75 zou nu dus f 10,50 kosten. En een kopje koffie in het ziekenhuis zo’n f 6,60. Een brood bij de bakker 6 gulden. Best duur, maar klopt deze berekening wel?

Nee dus. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) heeft een rekenprogramma dat de koopkracht van vandaag omrekent naar het verleden en terug. Het programma gaat terug tot 1450 en is gebaseerd op prijzen van levensmiddelen, de ontwikkeling van lonen en woonlasten door de eeuwen heen. € 1000 in 2016 was in 1895 € 33,06 en wat je met 1000 gulden in 1990 kon kopen, kost in 2016 al f 1649. Sinds de invoering van de euro is het gemiddelde inkomen in de 19 eurolanden gestegen van  € 20.900 tot € 33.900 (2018). Ook is in dezelfde periode het percentage van mensen met een baan gestegen van 63,6% tot 71,0%.  (Voor Corona aanbrak) Alleen pensioenen zijn jarenlang bevroren waardoor de koopkracht van de gepensioneerde is afgenomen. Je kunt je er enorm druk over maken of ontevreden van worden want geld is niet onbelangrijk. Er zijn niet voor niets vakbonden, ouderenbonden en politieke partijen die er heel wat tijd insteken.

Maar, er is meer dan geld en inflatie… er is gezondheid, geloof, hoop en liefde. En de laatste drie geven rust, wat er ook gebeurt. Je mag weten dat er een God is die door de eeuwen heen voor je wil blijven zorgen. Hij gaf 2000 jaar geleden iets dat toen net zo waardevol was als vandaag de dag. En en dat nog steeds even goedkoop is en ook in de toekomst goedkoop zal blijven. Hij gaf KERST en deed dat GRATIS!

JEZUS CHRISTUS kwam naar de aarde. HIJ die de wereld schiep kwam op aarde en nam onze schulden op Zich. Hij deed dat uit LIEFDE. Hij wil ons daarmee rust in het hart geven. Hij geeft ons zo de grootste SCHAT die je kunt krijgen! Een SCHAT, GRATIS, met EEUWIGHEIDSWAARDE. Iedereen die dit wil geloven krijgt hier eeuwig leven aangeboden.. een leven zonder verdriet, zonder pijn, zonder Corona, zonder angst. Een leven in overvloed en liefde… en ja… het is en blijft GRATIS…

Met vriendelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.