Najaarscolumn, Benne Solinger

Gaat het ooit goed in deze wereld? Kan er een eerlijk, warm, rechtvaardig en liefdevol land bestaan?

Diverse groepen in Nederland hadden lak aan de regering, ze bleven feesten en zochten naar de randen van de regeringsadviezen of overschreden die zelfs. Gevolg: een 2e Corona-golf. Het ging hen meer om eigen plezier en eigen vrijheid dan om de mensen in een risicogroep. Ook dachten ze niet aan hardwerkende ondernemers en er was ook geen oog voor onze economie of de pensioenen voor ouderen;

In Zuid Afrika is veel geld om Corona te bestrijden in handen van ambtenaren en politici terecht gekomen, dit terwijl er vele zieken te kort hadden;

In Noord Korea worden christenen gevangen gehouden in gevangenissen waar ze nooit de lucht kunnen zien. Dat zou ze maar aan de hemel en God kunnen herinneren. En ook al zijn in de grondwet godsdiensten niet verboden, het beleid is er op gericht om alles dat met godsdienst te maken heeft te weren uit de samenleving;

De leiders van China onderdrukken niet alleen hun eigen mensen, maar het lijkt er momenteel op dat een hele groep Oeigoeren wordt uitgeroeid. Deze mensen worden ‘herschoold’ (oftewel gehersenspoeld), vrouwen moeten eens per maand hun arm aanbieden door een gat in de muur en krijgen dan een injectie waardoor ze niet meer zwanger (kunnen) worden;

In Amerika zijn er nog heel wat mensen die donkere landgenoten minachten….

Je kunt je dus afvragen: “Gaat het ooit ergens goed in deze wereld?”

Ik vrees van niet. Zeker zolang in veel harten de echte onbaatzuchtige liefde voor de naaste ontbreekt. Want nog steeds is er bij ieder van ons wel iets te vinden van jaloezie, hebzucht, roddel, ‘eigen dunk’, ‘eigen liefde’, grootspraak, te weinig respect voor ouders en/of overheden.

Maar ik ben ervan overtuigd dat als wij met elkaar ons hart zouden openstellen om “God lief te gaan hebben boven alles en de naaste lief te hebben als onszelf”, en we Exodus 20 weer eens lezen waar God goede leefregels geeft, dat er wel degelijk iets ten goede zal kunnen gaan veranderen, ook in ons land. Daar bid ik voor…

Met groet, Benne Solinger

Comments are closed.