Column: Terug naar normaal? Benne Solinger

Het Corona vaccin is er! Loftrompetten schallen. Een geweldige blijdschap is te horen en zien op radio, tv en in de krant….

De eerste vaccinaties komen op tv, vele journalisten verslaan deze unieke gebeurtenis. We kunnen weer terug naar normaal… EINDELIJK….

Maar, wat is normaal? Was de tijd voor Corona zo’n mooie tijd? Waren we in de jaren ervoor erg op elkaar betrokken? Hoe sprak de politiek over de groeiende groep ouderen? Hoeveel ouderen waren er eenzaam, thuis maar ook in zorg-en verpleeghuizen? En hoe hartelijk waren we tegenover vluchtelingen?

En de toeslagen-affaire maakte duidelijk dat mensen nummers waren geworden die de boel belazerden in de ogen van politiek en ambtenaren. Wantrouwen was het devies.. en ook dat was wel weer een begrijpelijke reactie als je eraan denkt hoeveel geld (in de vorm van onterechte subsidies) er de jaren ervoor naar het buitenland werd weggesluisd.

Natuurlijk, er zijn veel vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken, gelukkig. En er zijn nog echt liefhebbende mensen…

Maar leugen en bedrog nemen hand over hand toe… en dat is NIET NORMAAL… daarheen moeten we niet terug.

We hebben allemaal een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, onszelf, de natuur maar ook naar onze Schepper, de Here God. Want geloof het of niet, Hij schiep ons! Ook jou en mij… Hij vraagt ons om in liefde en vrede met elkaar te leven en naar elkaar om te zien! Hij wil ons daarbij helpen door Zijn Geest.

Daarmee zouden we wat moeten doen als we samen verder willen gaan na de Corona tijd. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook als we straks gaan stemmen. Dat is noodzakelijk als we naar een echt liefdevolle samenleving willen.

Dan zullen de loftrompetten nog helderder klinken en wordt de blijdschap nog groter. Dat wens ik onze samenleving van harte toe in een Corona-vrije-wereld!

Hartelijke groeten, Benne Solinger

 

 

Comments are closed.