December column 2021, Benne Solinger

Ongelooflijk, door 1 mens (Adam) kwam de zonde in de wereld (Romeinen 5:12) en daardoor de dood. De mensheid werd besmet met een soort virus van egoïsme, hebberigheid en ‘meer op jezelf gericht zijn dan op een ander’. Het lijkt op Corona. Ergens begon het bij iemand en daarna werd de hele wereld er door aangetast. Maar hoe krijg je het weer weg?

Door heel veel mensen zijn er ondertussen in diverse landen Corona vaccinaties bedacht en pillen … maar steeds laait de ziekte ergens weer op. En als Corona ooit verdwijnt, komt er weer een volgend virus…

En dat alles is een gevolg van de zondeval, net als andere ziektes, misstanden, ruzies, oorlogen en de dood.

Je vraagt je af, kunnen mensen niet iets bedenken waardoor oorlogen, hebzucht, jaloezie, egoïsme en dood kunnen verdwijnen? Zodat we eindelijk in een liefdevolle wereld kunnen leven!

Je zou het wensen, maar ik denk niet dat het iemand zal gaan lukken! Er zal helaas in deze wereld ellende blijven.

Natuurlijk kun je in je eigen leven proberen er ECHT voor de ander te zijn. Maar je zult merken dat er vaak een kink in de kabel zal komen. Er blijven ruzies ontstaan.. er blijven misverstanden, maar ook al die andere ellendige dingen. Cornelis Vreeswijk zong het al: “Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed…”

En toch is er iets dat kan helpen. Iets dat je extra zal stimuleren het goede voor de ander te zoeken.

Dat iets is de liefdesdaad van Jezus Christus. Hij kwam expres naar deze aarde (Kerst, dat we wereldwijd straks massaal vieren) om het goed te maken tussen God en mensen. Uit liefde voor ons gaf Hij Zijn leven voor ieder die dat wil geloven. Hij vergeeft al je schuld. Hij vergeeft al je tekortkomingen. Hij belooft je een nieuw leven, zonder ziekte, ruzie, egoïsme, oorlog of dood.

Als je je dat realiseert, dan word je vervuld van blijdschap. Dan wil je steeds liever in je leven God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Zoals door één mens de zonde in de wereld kwam, zo wordt de zonde ook vergeven door ÉÉN MENS. Wat een geweldige boodschap!

Hartelijke groet en alvast gezegende Kerst, Benne Solinger

Comments are closed.