SPICHTGEDICHTEN IN DEVENTER DICHTERSCAFÉ

De spicht is een achtregelig gedicht, door Drs. P bedacht. Het metrum is de trochee, dus eerst een beklemtoonde lettergreep en daarna een onbeklemtoonde. Deze acht regels bestaan uit twee koppels van elk vier regels. Elk koppel bevat zeven trocheeën, plus één beklemtoonde lettergreep extra aan het eind. Regel 4 en regel 8 rijmen. Regel 6 bestaat uit een vierlettergrepig woord. Rijmschema: xxxa xxxa Overige informatie: Deze versvorm is familie van het ollekebolleke. Het metrum is anders en het zeslettergrepig woord is bij de spicht slechts vierlettergrepig. Makkelijk te maken. Het is ook aardig om een langer verhaalgedicht te maken dat bestaat uit spichten.’
Bovenstaande lees ik op hetvrijevers.nl. Niet zo moeilijk, speels, gezellig en leuk om te maken, dus werd dit een TOPthema in het Deventer Dichterscafé. Maar ook de gedichten die moesten eindigen met: “(de) bewijzen stapelen zich op” waren meer dan de moeite waard om te beluisteren.

Door het applaus en het lachen, maar ook de inhoudelijk goede gedichten werd het een vrolijke middag, of om het zo te zeggen, een bewogen middag en dat vraagt om een bewust bewogen foto (bbf).Zie hier voor het waarom van Bens’bbf…Wim van den Hoonaard bijt de spits af met zijn gedicht:

Dat er nog mensen zijn
die de drang tot uiten
van de ander nog verstaan
door de wens om te luist’ren
brengt ze smane, aan de top;
bewijzen stapelen zich op

Jan van Laar draagt het gedicht De ongenaakbare vrouw voor:

De plooien van haar mantel zijn de golven
van de zee waarmee de ijdele
verleidingen

van haar luidruchtige aanbidders worden
overspoeld. Als dat niet afdoende is,
spreidt

ze haar mantel uit tot waterspiegel
die door de wind gladgestreken en

waaronder de vurige gezangen van haar
belagers worden gesmoord. Zo heerst zij

in haar zwaar bevochten zuiverheid van
stilte. Op het strand staan nieuwe lovers,

die kijken toe en betichten de vrouw
van wreedheid. Hoor ze morren:

‘De bewijzen stapelen zich op!’

En nog een spichtgedicht, dit keer van Tinus Derks:

Drs.P

Inspirerend
is de dichter
die steeds weer wat
nieuws verzint

Met de spicht zorgt
doctorandus
wederom voor
‘n frisse wind

Vele gedichten werden deze middag voorgedragen, door en over Herman Posthumus Meyes, de Dichter bij Deventer. Door Jos Paardekooper, Leen de Oude en Nele Holsheimer en anderenklik op deze foto en lees de gedichten.
Voor alle andere gedichten van het Deventer Dichterscafé verwijs ik naar het Blog van de Openbare Bibliotheek Deventer klik hier.

Ook de volgende bijeenkomst van het Deventer Dichterscafé op dinsdag 28 oktober kan wel weer eens bewogen worden, het thema is dan: “schermutselingen”, maar ook een Spichtgedicht is welkom!

Voor meer foto’s van het Deventer Dichterscafé die ik maakte op 30 september 2014, klik hier. Hartelijke groeten, Benne Solinger

En wil je reageren: klik dan hier om een e-mail te sturen

One Comment

  1. BeninBeeld
    December 23, 2014 14:14

    Hoi Rob, de naam Leen de Oude komt me bekend voor, maar ik ken hem niet, Heb ook geen tel. of e-mailadrs van hem, waarvan zou ik hem kunnen kennen? Hoor het wel van je, in ieder geval goede dagen gewenst, Benne Solinger