VLUCHTELINGEN (column van Benne Solinger, maart 2016)

Ineens had ik een Messenger berichtje uit Heino. Er stond in: “Wil niemand beledigen met mijn FB-post over Jezus, alleen wakker schudden. Vond dat ik dat jou wel even moest zeggen.” Natuurlijk ging ik kijken wat er op FB gepost was en kwam bij deze poster:Ik begreep de boodschap en schreef terug: “ik denk dat ieder mens die zich Christen noemt en die zo te keer gaat tegen vreemdelingen… juist door dat plaatje met die woorden nog eens goed moet gaan nadenken over zijn/haar houding tegenover een medemens. Eigenlijk moet IEDEREEN die dit leest zich nog eens achter de oren krabben en nadenken over zijn/haar houding tegenover iedere naaste medeburger. Zelf zou ik het nooit zo schrijven, maar mijn lichtstraal van januari jl bedoelde hetzelfde eigenlijk.“ klik hier

Hoe ik tegen de poster aankijk staat hierboven, maar:

Het plaatje doet vermoeden dat volgers van Jezus juist degenen zijn die bruin getinte immigranten zouden haten. En ik weet zeker dat zoiets bij echte gelovigen niet mag voorkomen. “Heb uw naaste lief als uzelf” leert Jezus juist. Je mag daar iedere gelovige op aanspreken.

En de “jezus” op het plaatje krijgt een menselijke manier van denken, terwijl Jezus juist Gods Zoon is. Hij laat Zich niet van de wijs brengen over het moment waarop Hij zal terugkomen. Door de eeuwen heen hebben er mensonterende situaties bestaan en, neem van mij aan, ze zullen blijven bestaan op deze wereld. Dat zou betekenen dat Hij NOOIT terug zou durven komen. En dat klopt niet met wat God beloofd heeft. Hij komt terug, op zijn eigen tijd, net zoals Hij ook kwam bij de geboorte van Jezus, op een moment dat velen Hem al heel lang verwachtten en heel veel mensen eigenlijk niet meer. Lees maar eens Handelingen 1: 1 t/m14: “De engelen zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.”

Ik kan begrijpen dat er zo’n plaatje wordt gemaakt. Ik kan de boodschap die ik vooraf kreeg van een FB-vriendin enorm waarderen. En het is in deze tijd goed hier over na te denken, vandaar deze Lichtstraal.

Reacties welkom, Klik hier om hem een e-mail te sturen.

groeten, Benne Solinger

Comments are closed.